"Sembolik, Allegorik" Anlatım

"Sembolik, allegorik" anlatım hiç şüphesiz Kur?an gibi diğer kutsal kiaplarda da kullanılmıştır. Hocam, benim mütevazi bir araştırmam oldu. Bazı sonuçlara ulaştım. Sizinle paylaşmak ve bilgi almak isterim. Şöyle ki; bir defa sembolik anlatım tekniği bence çok üzerinde durulması gereken bir konu, nedeni ise Kur?an evrenseli yakalamak adına bunu çok güzel yapmış. Ne hikmetse bu anlatım tekniği hep es geçilmiş ya da üzerinde fazla durulmamış. Örneğin pek çok kıssada geniş bir şekilde verilen sembolik anlatım; * 950 yaşına kadar yaşıyor. (29:14) * Karınca konuşuyor. (27:18) * Kuş sohbet ediyor. (27:22) * Yeni doğmuş bebek konuşuyor. (19:29) * Balık adamı yutuyor birkaç gün sonra sağ salim karaya tükürüyor. (37:142) * Bakire kız çocuk doğuruyor. (3:47) * Adamlar mağarada 300 sene uyuyor. (18:25) * Bastonuyla denizi ikiye ayırıyor. (26:63) * Topraktan kuş yapıyor, üstüne üflüyor, kuş gerçek oluyor. (5:110) * Gemisine dünyadaki her hayvan türünden bir çift bulup sığdırıyor. (11:40) * Adamla eşeği ölüyor 100 sene sonra diriliyor. (2:259) * Bastonu yılana dönüyor. (7:107) Lafzen anlaşılamaya çalışılırsa kafalar karışıyor, açılımın genişletilip makullata indirilmesi gerekmiyor mu? Sanki ilk dönem Yahudi hahamları (sembol anlatım) bunun farkındalarmış gibi geliyor bana ve bilinçli bir şekilde bu kutsal metinleri saptırararak Hıristiyanlıkta olduğu gibi Mitolojik bir din "Sürrealist bir din" hayatın tamamen dışına itilmiş masalsı bir din ortaya çıkmış. Sizin bu konuda görüşünüz nedir?

Kısmen haklısınız. Bunu Üç Muhammed'de işledim. Olayın temeli ilahî Kudret'in ilahî yasalarla çatıştırılmasına dayanıyor. Fakat Kur'an'daki rasyonal olmayan her olayı te’vil etmeye kalkmak da Filon'un Yahudilik içinde yaptığını İslam'a yapmaktır. Bu tehlikelidir. İslamı rasyonalize edeyim derken, hakikate haksızlık etme tehlikesi vardır. Denge altın kural... Bu konuda erken konuşmak kişiyi mahcup eder. İyi eserler okuyunuz, mümkün olduğunca hesabı verilmemiş hükümlerden kaçınınız.