Hud Sûresi?nde geçen Hz. Lut?un kızlarını kavminin azgınlarına teklif etmesi "haülai benati" ifadesi ne anlama gelir? Kendi kızları mı yoksa İbni Kesir?in ifade ettiği gibi o kavmin bütün kızları anlamına mı gelir?

Bu problemi,
a) Kur'an'ın bir metin değil bir sözlü hitap olduğu,
b) Bu olayın tahkiye yoluyla aktarılan bir olay olduğunu ve dolayısıyla "kelime" merkezli çözümlemelerle değil, hatta cümle merkezli çözümlemelerle değil, gaye ve maksat merkezli çözümlemelerle halledileceği,
c) Aksine davranışın Hz. İbrahim'in istidlal hikâyesi anlatılırken "Haza Rabbi"inden yola çıkarak onun bütün gök cisimlerine sırasıyla taptığını söylemenin içten bile olmadığını hatırlatırım.