Esselamun aleykum değerli hocam, inşallah iyisiniz, Allah (c.c) sağlık ve afiyetinizi muhafaza etsin! Size sormak istediğim: Kök harflerin kombinezonlarının ortak manası tezi hakkında biraz bilgi edinmek; Aynı harflerden oluşan kökleri (harflerin sırası farklı olursa dahi) akraba sayıp, bu köklerin bir ortak manası aranır ki o, köklerin manasının daha iyi anlaţılmasına, veya farklı nüansların ortaya çıkmasına yardımcı olur, bu böyle mi? Peki bu yöntem uzmanlar arasında bilinen ve genel kabul gören bir yöntem mi (bir kökten türetilmiş kelimeleri birbirleriyle açıklamak gibi), yoksa bunu spekülasyon görüp karşı çıkanlar, tartışanlar da mı var? Bu uygulamanın tarihi nedir? Peygamber ve sahabe hiç başvurdu mu böyle açıklama yapmaya? Tanınan klasik âlimlerden bunu uygulayan var mı?

Sorunuzun cevabı açık: Allah kitabında Allah kelimesinin etimolojisini tespit için kullandığım yöntem (anagram/kalb yöntemi) ilk defa benim kullandığım bir yöntem değil. Bu yöntem en eski Arap Dili yöntemidir. Arap Dili’nin en eski lûgatı Halil b. Ahmed el-Ferahidi'nin Kitabu'l-Ayn'ıdır. Bu kitap benim Allah kelimesinin üç harfinin oluşturduğu tüm kombinezonların oluşturduğu kelimeler üzerinden yaptığım şeyi tüm kelimelerde yapar. Dil dahisi ve kendisinden sonraki İbn Cinni, Cürcani, Zemahşeri gibi dil dâhilerini de derinden etkilemiş olan Ebu Ali Farisi de aynı yöntemi kullanır. İbn Cinni el-Hasais isimli muhalled eserinde bu yöntemin felsefesini bizi hayran bırakacak bir biçimde yapar.

Sanırım sualiniz cevap bulmuştur.