Allah çaprazlama el-ayak kesmeyi mi emrediyor?

Allah çaprazlama el-ayak kesmeyi mi emrediyor?

Allah çaprazlama el-ayak kesmeyi mi emrediyor...

Soru:

Selamünaleyküm sevgili hocam, benim sormak istediğim 1- Sizin 'Gerekçeli Meal Tefsir ' kitabınızda Maide 33 de yazan; Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların öldürülmeleri ya da asılmaları veya muhalefetlerinden dolayı ellerinin ve ayaklarının kesilmesi yahut bulundukları yerden sürülmeleri sadece (âdil) bir karşılıktan ibarettir. Bu onların dünyada uğradıkları zillettir; ahirette ise onları korkunç bir azap beklemektedir.

Ayeti ile ilgili yorumunuzda bunun bir inşa cümlesi değil ihbar cümlesi olduğunu söylüyorsunuz. Eğer bu böyleyse bir sonraki ayette geçen "ancak siz onlara hakim olmadan önce tevbe edenler hariç" cümlesiyle bir çelişki oluşmaz mı?

Çünkü ceza yoksa istisna ve müstesna mefhumları kime işletilecektir? 2- Maide 38 de geçen "hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin" ayetinin de Kur'an'ın ihdas ettiği bir ceza olmadığını ve Kur'an'ın bunu önünde bulduğunu ve Allah Resul’ünün bu cezayı oldukça sınırladığını söylüyorsunuz eğer bu böyleyse peygamberin “Eğer kızım Fatıma hırsızlık yapacak olsa onunda ellerini keserim” hadisini nasıl anlamamız gerekir. Eğer Kur'an'da bahsi geçen her ceza bu şekilde sınırlandırılarak uygulanacaksa caydırıcılığın ve ibret almanın ne anlamı kalır. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah.

Cevap:

Aziz ve mü'min kardeşim,

Ayetin aslı şöyledir:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Gerekçeli Mealimizde ayeti şöyle meallendirmiştim:

"Allah’'a ve Rasulü’ne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların öldürülmeleri ya da asılmaları veya muhalefetlerinden dolayı ellerinin ve ayaklarının kesilmesi yahut bulundukları yerden sürülmeleri, sadece (âdil) bir karşılıktan ibarettir. Bu, onların dünyada uğradıkları zillettir; ahirette ise onların hakkı korkunç bir azaba duçar olmaktır"

Gerekçemizi de şu şekilde anlatmıştım:

Min hılafine verdiğimiz mananın gerekçesi için bkz: A’raf 124, not 90. Bu cümle bir “inşa” cümlesi değil bir “ihbar” cümlesidir ve dolayısıyla Kur’an el ve ayakların çaprazlama kesilmesi gibi bir cezayı emretmemekte, sadece nakletmektedir. Bu tür bir infazı Kur’an Tâhâ 71, Şu‘ara 49 ve A’raf 124’te Firavun’un mü’minlere uyguladığı ceza olarak nakleder. Böyle bir ceza uyguladığı için Kur’an’ın kınadığı Firavun’un infaz yöntemi, nasıl olur da Allah’ın emri olarak anlaşılabilir? Kaldı ki, Allah Resul’ünün hiçbir muhalife böylesi bir ceza uygulamadığı da tarihî bir gerçektir.

Cevap bekleyen sorular:

1. Bu hirabe cezası olarak fıkha geçen bu ceza Kur'an'da Firavun'un Müslüman olan sihirbazlara uyguladığı ceza olarak geçmektedir (A'raf 7/124; Taha 20/71; Şuara 26/49) Bu cezayı Kur'an'ın emrettiğini söyleyenler şu suallere cevap vermelidirler:

Sual bir: Kur'an Firavun'un mü'minlere uyguladığı cezayı mı emretmektedir?

Sual iki: Allah'a ve Resulüne müşrikler savaş açmış, yeryüzünde bozgunculuk yapmışlardır. Allah Resulü de onları ele geçirmiştir. Allah Resulü bu suçu işleyen herhangi birine bu cezayı uygulamış mıdır? Uygulamışsa kime uygulamıştır. Uygulamamışsa neden uygulamamıştır?

Sual üç: Hulefa-i Raşidin döneminde de Allah'a savaş açan ve yeryüzünde bozgunculuk yapar bir sürü insan ve insan gurupları olmuştur. Halifelerden herhangi biri bu cezayı tatbik etmiş midir? Etmişse kime etmiştir. Etmemişse neden etmemiştir.

Bu suallere ikna edici bir cevap vermeden Kur'an'ın ayetteki cürümleri işleyen birinin ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesini emrettiğini söylemek:

1. Kur'an'a ikram mıdır, yoksa başka bir şey midir?

2. İslam'a ikram mıdır, yoksa başka bir şey midir?

3. Kime ve neye hizmet eder?

4. Ayet inşai değil ihbari olduğu gözümüzün içine baka baka bu işkenceli öldürme cezasını İslam'ın bir kuralı, Allah'ın bir emri gibi savunmak hikmete uygun mudur?

 Vesselam, veddua.