Bir teklif, bir soru

Selamun aleyke; Şeytanın en büyük uğraşısından bir tanesi herhalde talib-i âlimden, evladı atadan, kadını kocadan koparmaktır. Bunun tersi de mümkün. Farklı şekilleri de... 16. yılına girmiş tefsir dersleri... Ben onbir, oniki yaşlarında iken başlayan bu hizmet inşallah hayırlarla son bulur. O yıllarda bir liste dağıtılırdı. Okunmaması gereken kişilerin listesi. Tahmin edebileceğiniz gibi siz de vardınız o listede. Mevdudî, Seyyit Kutup vd. ama ağabeyim sizin kitaplarınızı satın alır, biz de küçük yaşımıza ve önümüze geçenlere rağmen okurduk kitaplarınızı. İlk okuduğum kitabınız "Yürek Feşi". Bedene göre mi elbise, elbiseye göre mi beden? Bedene göre elbise cevabını almak zor olmuyor bu soruyu yönelttiğimiz zaman. Küçükken bu kadar somut ve net düşünmedim ama dönüp baktığımda elbiselerle ve onun terzileri ile değil de beden ile uğraşmışım imkân nisbetinde. Yani hiçbir kitabı Kur?an mesabesinde tutacak şekilde okumadım. Oysa eğitim aldığım yerlerin her biri bana Kur?an?dan önce farklı farklı âlimlerin kitaplarını Kur?an?ın da öncesine koyarcasına önüme koydular. Bugün Allah?ın avni ile Kur?an bedenine tamamen sahip olmak istiyorum ki ona uygun elbiseler yani onu açıklamaya çalışan âlimlerden daha iyi istifade edebiliyim. Ama bir korkum var ki, o da önümde duran hazineden mahrum kalmak. Yani bir İslam âlimini değerlendirememek. Rabb?imden her daim yardım istiyorum. Haddim olmadan bir öneride bulunabilir miyim; Tefsir dersleri bitince, tatilinizi nüzul sırasına göre tefsir dersleri yapmak için Ankara?da yapar mısınız? Haftada bir Ankara'ya gelip gitmek çok mu zor olur? Nüzul sırasına göre yapacağınız bir tefsiri çok merak ediyorum. Hele de baştan sona bir Kur?an tefsirini bitirdikten sonra. Şu anda araştırdığım konu "Mü?min ve Müslim arasındaki fark". Mü?min ve Müslim olmanın sınırı nerede başlıyor? Her Müslim mü?mindir ama her mü?min Müslim değildir gibi veya bunun tersi bir söz söyleyebilir miyiz? Müfredattan kelimelerin anlamını inceledim. El-Mucem'ul müfehresten mü?min ve Müslim kelimelerini içeren âyetleri çıkararak siyak sibakları ile okudum. Ama anladıklarımın, ulaştığım sonuçların doğru olup olamadığını nasıl bileceğim? Bu konuda sizden kitap ismi ile de olsa yardım alabilir miyim? Umarım vaktinizi yersiz yere almamışımdır. Selametle kalın.

Aziz ilim talibesi, aleykesselam ve rahmetullah.

Bir insanın seveni kadar sevmeyeni vardır. Ölçü şudur: Bir insanı sevenler onu şahsen, eserleriyle tanıyanlar ise, sevmeyenler de ne şahsen ne de eserlerinden hiç tanımayanlar ise, o insan iyi insandır. Zira sevmemenin ve nefretin kökeni cehalet, taassup ve önyargıdır. Allah hepimizi nefsimizin şerrinden korusun.
1. Ankara’ya gelip gitmem sözde iyi duruyor ama pratikte olamaz. Bursa’nın da, Konya'nın da, Diyarbakır'ın da, Erzurum’un da, dahası Amsterdam'ın da, Nevyork'un da, Bakü’nün de aynı şeyi istemeye hakları var.
2. Bu ders bittikten sonrasını soruyorsunuz. Herkes soruyor. Haklılar da. Kalbimde yatanı açıklıyorum:
Daha önce konulduğunu duymadığım, isim babalığını yapmak istediğim bir disiplin var: Siyeru'l-Kur'an. İsimden de anlaşılacağı gibi Siyer ile Kuran’ın birleştirilmesinden oluşan bir disiplin bu. Kuran’ın adım adım bir toplumu nasıl inşaa edip dönüştürdüğünü nüzul sırasına göre ve nüzul süreci içinde işleyeceğimiz bir ders olacak bu. Maksat, Kur’an’ın bir nesli inşaasının sırrını, süreçlerini, emir ve nehiy haritasını, kavram hiyerarşisini, değerlerin öncelik ve sonralık sıralamasını nasıl yaptığını görmek ve göstermek. Tabî ki aynı şeyi bu çağa taşımanın imkânları üzerinde kafa yormak.
Siyeru'l-Kur'an dersleri muhtemelen iki haftada bir düşünülüyor. Simültane tercüme yoluyla canlı olarak en az bir veya iki dilde verilmesi planlanıyor. Dersler dokümanter olarak işlenecek. Âyetin ve siretin gerçekleştiri yerin haritası anında görüntüde yansıtılırken, ilgili istatistikî bilgiler, şemalar, tarihî ve güncel verilerle ders canlandırılacak ve inter aktif bir yöntem benimsenecek. Anınca canlı yayınla tüm dünyaya verilmesi de planımıza dâhil. Bu dersler bir ekip işi olacak. İnşaallah. Allah muvaffak ederse


Bunun için şartlarım var: Akabe'nin merkez binası yanındaki arazilerine düşünülen büyük merkezin bitirilmesi... Bu amaca uygun mükellef bir salonun inşaası… Gerekli altyapının temin edilmesi…
Dua buyurun ve her Kur'an talebesi dua etsin de Rabb’im ömür verirse bunu başaralım.