Düşünce

Bir İslam klasiğini okurken (1)

Bu satırları, 18. yüzyılın yüz akı ve müceddidi Şah Veliyyullah Dihlevi'nin Huccetullahi'l-Baliğa is

Oku

Bir İslam klasiğini okurken (2)

Tevafukun böylesi az bulunur. Şehir dışında tabiatla iç içe yaşıyor olmanın böyle azizlikleri de olu

Oku

İbn Teymiyye ve bir eseri üzerine

Bunlar, İbn Teymiyye'nin Der'u Teâruzi'l-Akli ve'n-Nakl (Akıl ve Nakil Arasındaki Çelişkinin İzalesi

Oku

Ümmileşmenin imkanları üzerine (1)

Laf kalabalıklarını ve entel tafralarını bir kenara bırakalım da, biz asıl şu can yakıcı soruya/soru

Oku

Ümmileşmenin imkanları üzerine (2)

Ümeyye b. Ebi's-Salt es-Sekafi. Cahiliyye karanlığının göbeğinde doğup büyümüş bir insan düşünün.

Oku

İmam hatip fobisi

Bu işte bir terslik var. Aslında hükümetin hazırladığı tasarıya itiraz etmesi gerekenlerin İmam Hati

Oku

Bizim Amerikalılar

İmam-Hatip düşmanlığının Anadolu'dan nasıl okunduğunu öğrenmek için sine-i milleti dinleyeceksiniz.

Oku

Üstün yetenekli çocuklar

Çocukların "Şirin Amca"sı Mustafa Ruhi Bey'in çocuk yetiştirdiğini konuya ilgi duyanlar bilir de, ço

Oku

Din eğitimini tartışmak (1)

Öyle anlaşılıyor ki, devlet dinin yakasını bırakmaya niyetli değil.

Oku

Din eğitimini tartışmak (2)

Kalite sorunu, sadece din eğitimi alanına hasredilemez. Bu, Türkiye'nin eğitim sistemini ilgilendire

Oku