Gaybdan Haber Vermek

Gaybdan Haber Vermek

Esselamualeyküm Sayın Hocam; Efendimizin gelecekle ilgili ğaybî bilgi ile değil de kendine has basiretlerle ya da Okumalarla diyelim olayları tahlil edip gelecekle ilgili sözler söylediğini buyurdunuz. (Geniş metin: http://www.mustafaislamoglu.com/haber_detay.php?haber_id=161 adresinde). Efendimizin tarih vererek gelecekle ilgili ?okumalar?da bulunmadığını, bu işin onun (s) yöntemine aykırı düştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu sizin görüşünüzü doğrular nitelikte. Ancak, Ammar B. Yasir'e "Seni bâği bir güruh katledecek" buyurmalarında da bu tür bir ?okuma? söz konusu mudur? Yoksa bu hadise efendimize bildirilmiş midir? Üstelik geçiyorum efendimizi, ben Hz. Ömer?le ilgili efendimizin "O söyletilenlerdendir" buyurmasını nasıl anlayalım? Rabb?im ilminizi, ömrünüzü, bakışınızı, mübarek kılsın. Şimdiden Teşekkür ederim.

Aziz Talib-i ilim,

Ammar b. Yasir'e efendimizin Mescid-i Nebevi'nin yapımı sırasında çok çalışmaktan dolayı bayıldığı bir sırada söylediği rivayet edilen "Seni baği bir güruh öldürecek" sözünü İmamlar ve Sultanlar kitabıma ben de almıştım.

Bu rivayet senet açısından sahihtir.  Birçok sahabi bunu bildiği için Ammar'ın katlinin ardından Muaviye'nin saflarını terkedip Hz. Ali'nin saflarına geçiyor. Bu da tarihi bir bilgi… Daha ilginç bir malûmat ise, Muaviye'nin kendi aleyhine olan bu hadisi red edememesi… Muaviye reddetmek yerine tevil ederek "Onu Ali öldürttü" diyor; "Ali savaşmasaydı, Ammar öldürülmezdi". Ne yorum ama...

Bu durumda rivayet çok güçlenmekte... Eğer bu karineler olmasaydı bu rivayetten şüphe etmemiz için birçok gerekçemiz vardı. Zira bu tür siyasal rivayetler mezhebi çatışmaların cephanesi olarak kullanılmıştır. Ve bu meyanda rivayet ırmağına hayli çer çöp atılmıştır.

Sonuçta Allah Rasulü'ne bunun Hz. Cibril tarafından bildirildiğini düşünmememiz için hiçbir neden yoktur. Bu Cebrail'in Allah'tan aldığı bir vahiy şeklinde değerlendirilemez tabi ki. Dolayısıyla öyle olsaydı Kur'an'a girerdi itirazı da yersizdir.

O söyletilenlerdi ifadesinin bu konuyla hiçbir ilgisini göremiyorum. Bu tamamen Ömer'in basiret ve ferasetine yapılmış nebevî bir övgüdür. Bu her çağda bazı keskin görüşlü insanlara verilen ilahî bir yetenektir. Hakikaten etrafımızda da bu manada "söyletilen/konuşturulan" insanlar vardır. Hani Hz. Ali de İbn Abbas için diyor ya: "Sanki bir perdenin arkasını görüp konuşuyormuş gibi..." Ne hoş bir tavsif…