Gayri Metluv Vahiy

Gayri Metluv Vahiy

Allah'ın Selamı ve Mağfireti Üzerinizde ve Üzerimizde Olsun, Hocam Mürselat Sûresi dersinizi dinlemek nasip oldu. Ve bazen ağabeyim ile yaptığım bir tartışmaya değindiniz. "Kur'an dışında vahiy alma meselesi..." Ben, adını vahiy koymasak da, Peygamber Efendimiz?in (sav) Kur'an âyetlerinin açıklaması mahiyetinde Cebrail (as) den Kur'an?da yazılı bulunan ve bizim gördüğümüz Kur'an kelamı dışında şeyler aldığını düşünüyordum. Buna Kur'an?ın Cebrail (as) tarafından Allah (cc)'ın yapılmasını istediği tefsiri dersem yanlış olmaz ve aldığı şeylerden kastım da budur. Ancak o zaman Peygamberimiz?in(sav) bildiği ve söylediği şeyler ile bizim bildiğimiz ve söylediğimiz şeyler arasında fark olacağını düşünüyorum. Ayrıca hadislerin metinleri, bazı hadislerde geçen geleceğe işaret eden ibareler, ibadetlerin açıklamaları gibi şeyleri Kur'an?da göremiyoruz. Bu durum da beni söylemiş olduğum şeye götürüyor. Acaba Cebrail (as) vahyi iletti ve Peygamberimiz?i (sav) öyle bıraktı mı, yaksa Kur'an lafızlarında geçmeyen açıklamaları yaptı mı? Acaba yanlış mı düşünüyorum Hocam? Beni aydınlatırsanız sevinirim. İfadelerimde haddimi de aştımsa bilgisizliğime verin. Selam ve Dua ile...

CEVAP: Aziz talib-i ilim,

Efendimiz vahiy dışında bilinen ve kullanılan anlamda bir vahiy almamıştır. Bunu iddia etmek, sonu gelmez zincirleme tutarsızlıkları getirir. O aldığı vahyi bize bildirmişitir.

Hz. Cebrail'in Efendimiz’e öğretmenlik yaptığı söylenebilir. Bu ise vahiy olarak adlandırılamaz.