İhtilafları Zenginlik Olarak Görmek

Hocam; nişanlımla bazı konularda şiddetli tartışmalara giriyoruz. Nişanlım Süleyman Hilmi Tunahan talebesi. Nedir bu müslümanların sorunu birbirleriyle çok üzülüyorum, hocam sizin düşüncelerinizi beğeniyorum ve kitaplarınızı okuyorum diye çok farklı konularla ilgili olsa bile konu sizi okuduğum için bu durumda olduğuma geliyor. Gelebilecek soruları ve tartışma konularını anladığınızı düşünüyorum o yüzden yazmıyorum. Hocam bir akil ya da bir dua lütfen.

Aziz Kur'an talebesi,

Taassup insanın aklına geçirilmiş bir deli gömleğidir.

Elhamdülillah onun Süleyman Hilmi Efendinin talebesi olması sizin için sorun teşkil etmediği halde, sizin Kur'an'ın talebesi olmanız onun için sorun teşkil ediyorsa, sorun onda.

Eğer yapabiliyorsanız, aklına geçirilen deli gömleğini çıkarıp atmasını sağlayın. Bu ona ikram olur. Her meselede ittifak etmek zorunda değilsiniz.

İman esaslarında ittifakınız yeterli. Diğer ihtilafları zenginlik olarak görürseniz zenginlik olur.

Vesselam, veddua.