İbadet

Kurban: Bir varlık hiyerarşisi talimi (2)

Kur'an'da insana musahhar kılındığı buyurulan unsurlara tek tek bakar mısınız: Yıldızlar, güneş, ay, okyanuslar, nehirler, gece, gündüz ve hayvanlar.

İbadet

Kurban: Bir varlık hiyerarşisi talimi (1)

İbadetlerde üç şey aranır: İllet, maslahat, hikmet. İlletler ibadetlerin sebepleri, maslahatlar yararları, hikmetler gayeleriyle ilişkilidir.

Yeni Şafak

Arafat'ta Ma'rifete doğru

Bugün Arafat günü. "Hacc Arafat'tır" diyor Hz. Peygamber. Yeryüzünün dört bir yanından Kutsal Topraklar'a akan milyonlar

ESERLERİ

Hac Risalesi

Taşıdığı ruh ve barındırdığı potansiyelde saklı. Eğer hacc ibadeti kaybettiği ruhuna yeniden kavuşursa, içerisinde taşıdığı potansiyel kendisini açığa vuracak, bu insanlık için bir "basu ba´delmevt" (yeniden diriliş) muştusu olacaktır. Tamamı hacc esnasında, kutsal beldede yazılmış olan bu kitabın a

MAKALELER

Orucun Başını Dik Tutun Ki, Oruç Da Sizin Başınızı Dik Tutsun

Şemseddin Şami, Kamus-ı Türkî'sinin "oruc" maddesinde şu malumatı verir: "Farsça ruze'den gelir. Tür

Devamı

Oruç Tutmak: Kendini Tutmaktır

Derdimiz kendimizle. Kendini bilmeyen neyi bilir? Kendisiyle kavgalı olan kiminle barışıktır? Kendin

Devamı

Kur'an ayı Ramazan

Ramazan'ın, medeniyetimizin kurucu unsurlarından biri olduğunu düşünüyorum. Ramazan orucunun hayatın

Devamı