İnsan Allah'ın suretinde mi yaratıldı?

İnsan Allah'ın suretinde mi yaratıldı?

İslamî kaynaklarda Allah'ın insanları kendi suretinde yarattığını okudum. Benim bildiğim Allah'ın suretinin yarattığı hiçbir şeye benzemediği idi, bu ne demektir?

CEVAP:  Hayır kardeşim, tamamen tarihî bir yanlış anlama... Bir hadiste "Onun yüzüne vurma çünkü o O'nun suretinde yaratılmıştır" diye çocuğunun yüzüne vuran bir babayı Resulullah uyarmış. Buradaki "O O'nun suiretinde" ibaresindeki zamirler istismar edilmiştir. Özellikle İbn Arabî ve çizgisi bunu yapmıştır. Oysa buradaki "O'nun sureti", "Adem'in sureti"dir. Yani çocuk Adem'in suretinde yaratılmıştır, Adem ise peygamberdir gibi...