Kıbleye Yönelerek Hacet Gidermek

Kıbleye Yönelerek Hacet Gidermek

Selamunaleyküm muhterem hocam. Yoğun çalışmalarınız arasında size bir soru sormak istiyorum; biz birkaç arkadaş, Karınca Yayınları?ndan çıkmış 7 hadis imamının ittifak ettikleri hadisler kitabından hadis dersi yapıyoruz. Bu kitapta yer alan ve taharet konusu altında bulunan Peygamberimizin (s) küçük ya da büyük abdest bozarken önünü Beyt-ül Makdis'e, arkasını ise Kıble'ye döndüğünü anlatan hadisleri okurken aklımıza takılan bir hususu size danışmak istedik. Elbette bu hususta da en doğrusunu Allah (c) bilir, ancak bizler bu hadisleri okuyunca Kıble ya da Beyt-ül Makdis'e gereğinden fazla (belki de şirke götüren) değer verilmemesi gerektiği için Peygamberimizin (s) böyle bir uygulama yaptığını düşündük. Sizce Peygamberimizin (s) bu uygulamasının arkasında yatan sebep ne olabilir? Bu konuda zaman ayırıp bize cevap verebilirseniz çok memnun oluruz. Ayrıca hadis derslerimiz için faydalandığımız kaynağı uygun buluyor musunuz? Bize önereceğiniz başka kaynaklar var mı? Allah'a (c) emanet olunuz.

Aziz kardeşim,

Bu tür hadislere "polemik" türü rivayetler denilir.

Önce bir düşünelim: Bir ravi peygamberimizin def-i hacet yaparken nereye döndüğüyle niçin uğraşır?

Cevap: O sırada piyasada mutlaka bir tartışma vardır da, ondan.

Bu da o türdendir. Piyasada kıbleye yönelerek hacet gidermenin dinen sakıncalı olduğu yollu bir rivayet dolaşmaktadır. Bazı zahidler sofuluk yapmışlardır. Birileri de bunu araştırmıştır.

Evet, rivayet büyük bir ihtimalle doğrudur. (Ben senet cerh ve tadilinden söz etmiyorum) Zira bu gibi abartılı hassasiyetler ve dindarlık gösterileri, insanlar dinlerinden yırtıp dünyalarına yamayınca çıktı. Zira yırttıkları yerden açıkları göründü, orayı kapatmak için abartılı hassasiyetler ürettiler. Bu bir tür manevî rüşvetti. Genelde böyle olur bu. Bir yerde gösterişçi dindarlık gördüğünüzde, orada dinin temellerine ilişkin bir açık olduğunu, o açığın bu abartıyla kapatılmak istendiği sonucuna varabilirsiniz.