Kur'ani Hayat Yazıları

Gençliğe sesleniş

Aklını kiraya vermeyen, ama aklını da putlaştırmayan; sorunlu değil, sorumlu; Ataların yolundan değ

Oku

Kur’an Nesli Projesinin Hikâyesi

Kur’an nesli’ni inşa sorumluluğu, kur’an’a iman eden herkesin boynuna borçtur. Bu, aynı zamanda vahy

Oku

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Zerreden küreye, mikrodan makroya her şeyin aktif olduğu bir âlemde, iradeli varlık olan insanın pas

Oku

Esma-İ Hüsna: Arştan Bilincin Arzına Uzanan El

Esma iki şeyi tanıtır: Allah’ı ve insanı

Oku

İnsan Devleti

Kâinatta mutlak erk ve iktidar kullanma yetkisi allah’a mahsustur. İnsanın mutlak erk ve iktidar kul

Oku

Davet etmek iki ayaklı dua olmaktır

Da’ve(t), “bir şeyi veya birini, kendine veya bir başka şeye sesle, işaretle, eylemle çağırmak” deme

Oku

Emanete Sadakat Allah’a Sadakattir

İrade, diğer tüm emanetlerin kendisine bağlı olduğu büyük emanettir. Bu yüzden diğer tüm emanetlere

Oku

Tevhidin hakikati: Hâlik tektir - mahlûk çoktur

Tevhidin sırrı tekliği ve biricikliği Allah'a tahsis etmek, O’nun dışındaki her şeyden teklik ve bir

Oku

Şuurun en yüksek hali ve vicdanın salih ameli olarak: Takva

“Korunma ve sakınma” takvanın sebebi değil sonucudur. Asli mana bu sonucunu doğuracak olan “şuur/bil

Oku

Fıtrata Uygun Hayat Kur’âni Hayattır

“Yonga” hükmünde olan kayısı çekirdeğinin içindeki ilahi yazılım, uygun ortamı bulduğunda allah’ın h

Oku