Kur'ani Hayat Yazıları

Kur’ani kavramlar ve tasavvurun inşası

Allah’ın gör dediği yerden bakmayan, Allah’ın gösterdiğini göremez.

Oku

Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında Âlimlerin Rolü

Bir malumatın “ilim” hüviyetini alabilmesi için, gösterge olan bilgi ile o bilginin gösterdiği hakik

Oku

Kur’an’ı Anlamak Farzdır

Kur’an’da bu kadar sık vurgulanan mubîn sıfatı, mucizevî bir ihbardır. Gelecekte, “biz kur’an’ı anla

Oku

Bir Meal Çalışmasının Riayet Etmesi Gereken İlkeler

Ne dediği anlaşılmayan bir hitap yaşanamaz. Bu yüzden kur’an’ı anlamak farzdır. Zira bir vacip için

Oku

Kardeşlik Aşkına

Tevhidin sosyal karşılığı vahdet, şirkin sosyal karşılığı tefrikadır. Bir başka ifadeyle, tevhid aki

Oku

Peygamber Tasavvurumuz

Öncülerinin ahlâkını bozan artçıların peygamber tasavvuru kur’an ile taban tabana zıt bir peygamber

Oku

Aile: Vahdetin çekirdeği

İnsan ancak teennüs ettiğinde “vahşi” olana mensup olmaktan çıkıp “insi” olana mensup olur. Zira o “

Oku

“Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur”

Aslında bizlere yardım eden Gazze idi.

Oku

Haccı anlamak

Hacı, hayatın bir yol, insanın müebbet bir yolcu, ibadetin yol azığı olduğunu fark eden kişidir.

Oku

Kuran: Rabbani terbiyenin müfredatı

“Eğer sonsuz merhamet kaynağı olan Rahman'ın kimliğini merak ediyorsan ey insanoğlu, dinle o zaman:

Oku