Kur'ani Hayat Yazıları

İfsat ehli her yerde ıslah ehli nerede?

Islah ve ifsad birbirinin zıttı olarak kullanılır (A’raf 7/56; Bakara 2/220).

Oku

Kur’an’ın anlamıyla buluşmak

Akıl vahyin iniş nedenidir. Vahye muhatap olmanın asgari şartı akıl sahibi olmaktır.

Oku

İndirilen dine karşı uydurulan paralel din!

Müslüman, bir gruba ait olan değil bir duruşa sahip olan insandır. İslam da bir gruba mensup olmak d

Oku

Sünnetullah Ya Da İlahi Tutarlılık

Rabbimizin Sırat-I Müstakim Üzere Olduğundan Ve Takva İle Yani Sorumluluk Bilinciyle Davrandığından

Oku

İnsan Hakları - İnsan Sorumlulukları

Allah hakkı, ancak iki şekilde kulun boynundan düşer: ya kulluk borcunu eda ederek, ya da hak sahibi

Oku

Tabiat Ve Kur’an Ayetleri Işığında İlk İnsanın Yaratılışı

Baki olan sadece Allah’tır. Ruhun ölümsüzlüğü akidesi, hem ‘Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu’, h

Oku

70 Maddede Tefsir Usulümüz

Yöntemsizlik ne kadar yanlışsa, yöntem fetişizmi de o kadar yanlıştır. Zira usul/yöntem denilen şeyi

Oku

Tarih Tasavurumuz

Bir ‘varlık’ konusu olarak ele alacak olursak, tarih, türler içinde, ‘tarih yapan ve tarih yazan’ ol

Oku

Bir Özeleştiri Olarak Tevbe

Günah kir, günahkârsa kirlenmiş kişidir; günahı günahkârdan temizlemek yerine günahkârı hayattan tem

Oku

Siyer Tasavvurumuz

Birinin bu oyunu bozması lazım. Bırakın peygamberimizin yakasını! Kimse onu kendi emellerine alet et

Oku