Nüşuz ve yatakları ayırma

Nüşuz ve yatakları ayırma

Nüşuz ve yatakları ayırma mevzusu...

Soru:

Muhterem Hocam Nisa suresinde nüşuz halindekileri ıslah için ikinci kademe uyarı olan yatakları ayırma fiilinin tek eşli evlilikte bir uyarı olmayacağını belirtmişsiniz. Ben de öyle düşünmüştüm.

Ancak bu durumda Kur’an’ın hükmü nasıl tatbik edilecek? Herkes kendine göre tedrici bir yöntem mi belirleyecek? Aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap:

Hayır aziz talib, burada aslolan lâfzî bir okuma değil, maksattır. O da erkeği boşama gibi aileyi dağıtan bir kararı yeniden gözden geçirmeye ve teşviktir. Zaten maksat da boşama kararı veren erkeği cezalandırmak, ona bak iyi düşün, sen boşanmaya kalkıyorsun ama bu işin sonuçları ağır. Eşsizliğe bir kaç gün bile dayanamıyorsun mesajıdır...