Okuma Sırasına Göre Kitaplar

21 - Kalemle Öğreten Adına

Düşün kalemi ve onunla yazdıklarını (Kalem/1) O ki; insana kalemi kullanmayı öğreten, insana bil

Oku

22 - Kelimeler

Kelimeler, beşeri insan etti. Âdem'e isimler öğretilmişti. Yani eşyaya isim koyma yeteneği bahşedilm

Oku

23 - Şafak Yazıları

Sıcak gündemin neredeyse saat başı değişen başlıklarına rağmen, gündemin değişmeyen başlıklarının da

Oku

24 - Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi

Bazı şeyler vardır ki, sorulmayınca söylenmezler. Okurun, Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi´de ancak s

Oku

25 - Yerliler Ve Yersizler

Onlar yersizler, onlar ontolojik evsizler güruhu. Ya yerliler neredeler? Evin gerçek sahipleri ner

Oku

26 - Savaş Kesmeyen Sözler

Bu mısraların sahibi koca Yunus, sözün gücüne inanıyordu. Çünkü o "sözlerin sultanı" olan vahiy mede

Oku

27 - Sözün Gücü Mü, Gücün Sözü Mü

Kur´an vahyi ilk olarak Oku Rabbin adına! diye başlamıştı. Vur Rabbin adına..Kır Rabbin adına..Yok e

Oku

28 - İman

Bu eserin amacı, bunca gurbetten sonra, bireysel ve toplumsal tüm alanlarda şeytanın iktidarına son

Oku

29 - Alemlerin Rabbi Allah

İnsan "Allah" der de titremez mi! Elbet bu satırların yazarı da titriyor. Korkudan değil, O'nun ha

Oku

30 - Yahudileşme Temayülü

Bugün, kendi nefislerimizde olan "Yahudileşme temayülü" sonucunda ümmet olarak geldiğimiz vahim nokt

Oku