Peygamber ve Sünnet

Hangi Yusuf-u Devran Ki Züleyha-yı Zaman Dâmenin Çât etmemiş Ola?

Çağınızın Yusuf'uysanız, bir sağanak gibi inen iptilalara hazır olacaksınız.

Oku

Efendim

MEDİNE... Yokluğunda seni özledik.

Oku

Bedevice bir putlaştırmaya Nebevice bir karşı duruş

Dört yazıdır devam eden “biz”e ilişkin istiğfar makamındaki özeleştirimi, bütün bu yazıları bana yaz

Oku

Bize vahiy geldi diyenler

Her “vahiy aldığını” söyleyenin peygamberlik iddiasında bulunup bulunmadığı beni hiç ilgilendirmiyor

Oku