Vahiy

Hızırlar ve hınzırlar

Hızır rolüne talip olanlar, hınzırların hınzırca oyunlarını bozacaklar.

Oku

Havariler gibi olun!

Zafer, askeri bir terimdir. Savaşta galip gelmeyi ifade eder. Kıtal de askeri bir terimdir. "Savaş"

Oku

Kur'an algısında Seyyid Kutub farkı

Şehadetinin yıl dönümünde Seyyid Kutub'u rahmetle anıyoruz.

Oku

Muhammed Esed ve meali (I)

Merhum Muhammed Esed'in meal-tefsiri Türkçeye çevrileli hayli zaman oldu (1996).

Oku

Muhammed Esed ve meali (II)

Müfessir Vahidi, Sülemi'nin yazdığı "Hakâiku't-Tefsir" adlı eseri kastederek der ki: "Eğer o bunun t

Oku

Muhammed Esed ve meali (III)

Esed'i "rasyonalist bir tevile kaymak"la, hatta düpedüz "rasyonalist olmak"la suçlamadan önce, haksı

Oku

Muhammed Esed ve meali (IV)

Esed'in "akli yorumlarını" üçe ayırmıştık. Bugün, 3. şıkka girenlerin tasnifini yapalım:

Oku

Muhammed Esed ve meali (V)

Anlam, kaynağından çıkıp hedefine doğru ilerlerken, bazen "yol kazası" geçirir.

Oku

Muhammed Esed ve meali (VI)

Türkçe meallerin bazılarıyla kıyaslandığında, 17 yıllık bir mesainin ürünü olan Esed Mealinin, çevir

Oku

Muhammed Esed ve meali (VII)

Rivayet olunur ki, İmam Şafi tekemmül ettiğini düşündüğü ünlü kitabı el-Umm'u hem talebesi hem de ak

Oku