Vahiy

Havariler Gibi Olun!

Zafer, askeri bir terimdir. Savaşta galip gelmeyi ifade eder. Kıtal de askeri bir terimdir. "Savaş"

Oku

Kur'an Algısında Seyyid Kutub Farkı

Şehadetinin yıldönümünde Seyyid Kutub'u rahmetle anıyoruz. Kutup, 29 Ağustos 1966'da Stalin-Hitler k

Oku

Muhammed Esed ve Meali (I)

Merhum Muhammed Esed'in meal-tefsiri Türkçe'ye çevrileli hayli zaman oldu (1996). Özellikle kültür d

Oku

Muhammed Esed ve Meali (II)

Müfessir Vahidi, Sülemi'nin yazdığı "Hakâiku't-Tefsir" adlı eseri kastederek der ki: "Eğer o bunun t

Oku

Muhammed Esed ve Meali (III)

Esed'i "rasyonalist bir tevile kaymak"la, hatta düpedüz "rasyonalist olmak"la suçlamadan önce, haksı

Oku

Muhammed Esed ve Meali (IV)

Mucizelere, ilahi-kevni yasalara uygun izahlar getirmek: Mesela, Musa kıssasında geçen "suyun yarılm

Oku

Muhammed Esed ve Meali (V)

Anlam, kaynağından çıkıp hedefine doğru ilerlerken, bazen "yol kazası" geçirir. Kimi zaman anlam yuv

Oku

Muhammed Esed ve Meali (VI)

Türkçe meallerin bazılarıyla kıyaslandığında, 17 yıllık bir mesainin ürünü olan Esed Mealinin, çevir

Oku

Muhammed Esed ve Meali (VII)

Rivayet olunur ki, İmam Şafi tekemmül ettiğini düşündüğü ünlü kitabı el-Umm'u hem talebesi hem de ak

Oku

Kur'an Mümeyyiz Bir Akıl İnşa Eder

Bana bu yazıyı, "Kur'an Kitaplığına Yeni Katkılar" adlı makalemin sonunda tanıttığım bir kitapla ilg

Oku