Vahiy

Kur'an Kitaplığına Yeni Katkılar

İlahi vahyin zirvesi olan Kur'an vahyi, indiği günden bu güne üzerinde en çok çalışma yapılan hitab/

Oku

Bir Göknarın Gövdesinde Kainat kitabını okumak

Âleme, ilmin konusu olduğu için 'âlem denilmiştir. İlim'le aynı kökten türemiştir. Âlem, bilinebilme

Oku

Nereden Başlamalı?

"Derken, Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik: Şehirde kendi insanlarınız için bazı evleri karargah

Oku

Hayatı Bir Nöbet Bilmek

Geçen hafta sütunumuza taşıdığımız ayetin yorumuna bugün de devam edelim. Ama önce, hayat yolunu yür

Oku

Kur'an'dan 'söz söyleme' sanatı üzerine dersler

Önce Yunus konuşsun: Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Bal ile yağ id

Oku

Her Ev Kur'an Okulu Olmalı

Tatil. Hiç de hoş bir kelime değil. Arapça'da `boş kalmak, işlevsiz olmak, işe son vermek` anlamla

Oku

Dostlarıyla Dalaşanlar Düşmanlarıyla Savaşamazlar

Hemen âyetimizi dercedelim: `Allah'a itaat edin, O'nun elçisine de. Ve birbirinize düşmeyin, sonra b

Oku

Fitne

Fitne fesat? Fitne çıkarmak? Fitneyi uyandırmak? Türkçemizde, içerisinde fitne geçen pek çok deyim

Oku

'Ey İnsanlar, Allah'a Muhtaç Olan Sizsiniz!'

Küresel ısınma bir süredir dünya gündemini meşgul ediyor. Teknolojinin doğal sonucu olarak havaya sa

Oku

Uzaktan Gelen `Adamlar?

`Şehrin en uzak köşesinden bir adam koşarak gelip `Ey kavmim!` dedi, `Elçilere uyun! Uyun sizden hiç

Oku