Vahiy

Organize işler

Ev arkadaşı Fikri Cora, saldırgan Alparslan Arslan'ı üç kelimeyle tanıtmış:

Oku

Yeni Oryantalizm, eski oyun

Eski Oryantalizm, Müslümanların dışında üretiliyordu.

Oku

Batı'nın kalbi yok

Doğrusu, hayret edenlere hayret ediyorum. Ortada sürpriz göremiyorum. Ne var bunda şaşılacak?

Oku

Aç ruhlara sahte gıdalar

Bir şey dikkatinizi çekiyor mu: Dünyevileşmiş Batı'nın aç ruhlarına, bariz bir biçimde, Doğu mistisi

Oku

Din-siyaset ilişkisi üzerine

Bakılsın. En büyük hak ihlalleri, servet ve gücün temerküz ettiği alanlarda yapılmaktadır.

Oku

Misyonerlerden korkanlar Müslümana niçin düşmanlar?

Müslümanların misyonerlerden korkmalarına elbette gerek yok.

Oku

Siyonistlerle Kemalistler el ele nereye?

Yahudi sorunu, yeni bir sorun değildir. Bu sorunun geçmişi 3000 yıllıktır.

Oku

Devlet eliyle Hristiyanlık propagandası mı?

Epey zamandan beri "gayr-ı Müslim Türkler sorunu"na geri dönmek istiyordum.

Oku

Suçlamak kolay, gerçeği görmek zor

2. Dünya Savaşı yıllarında, Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı insanlık suçu olan zulüm ve kıyıml

Oku

Seküler politikalar misyonerlere yaramıştır (II)

Time'ın misyonerlikle ilgili dosyasında yer verdiği sözler, 1989 Arjantin doğumlu Evangelist misyone

Oku