Vahiy

Ev sahibinin de suçu var

Misyonerlik meselesinde en son suçlanacak kesim, misyonerlerdir. Buna daha önceki iki yazımızda deği

Oku

Şeytanın son ayetleri

Muhabirimiz Turan Kışlakçı'nın "BOP'un kutsal kitabı" başlıklı bir haberi yayımlandı.

Oku

Dinin ikmali, nimetin itmamı

Dine mensup olmak, varoluşsal anlamda borçlu olduğunun bilincinde olmaktır.

Oku

Şeriat elbette yaşasın, fakat nasıl?

Tevhid, insanlığın değişmez değerlerinin öbür adı olan "İslam'ın tüm ilkelerinin kendisinden neş'et

Oku

Yiğit ölünce yiğitlik ölür mü?

Yahudi, Yahudilik ve Siyonizm Ansiklopedisi’ni kaleme alan el-Mesiri, benim yaklaşık olarak “küresel

Oku

Korkmadan ve titremeden dinden söz etmek

Dini konuşma, dinden söz etme, özellikle bugün, dinden söz etme nasıl mümkün olmaktadır?

Oku

Yahudi problematiğine nasıl yaklaşmalı?

Ne tesadüf; İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın Türkiye'yi ziyaretiyle, etnik ve dini kökeni kamuoyunda s

Oku

Zor soru: Yahudilik nedir?

Çarşamba yazımızda, "3000 yıllık 'Yahudi sorunu'nu anlamak için Yahudiliği anlamanın gerekliliği" üz

Oku

Baba'nın Dini - Allah'ın Dini

İman, ahlaki anlamda "güven", ontolojik anlamda "güvenlik", teolojik anlamda "inanç" demektir.

Oku

İsra ve Miraç: Risalet sancağının İsrailoğullarından teslim alınmasıdır

Sorumluluğunun bilincinde olan “insan”ın, yüreğinin çeperlerine tutunarak, ruhunun imkanlarıyla mane

Oku