Hayatın yeniden inşası için

Hayatı inşa etmek için var edilen insan, öz elleriyle hayatı imha etmektedir.

En sonunda insan, değeri olan bir varlıkken fiyatı olan bir nesneye indirgenmiştir.

O halde önce, hayatı inşa sorumluluğunu üstlenecek insanın inşası şarttır.

İşte vahiy bu noktada devreye girmektedir.

İlahi bir inşa projesi olan vahiy, insanın

Tasavvurunu,
Aklını,
Şahsiyetini inşa etmek için indirilmiştir.
Vahiy insanı inşa eden bir özne olarak indirilmişken, onun inşasına teslim olması gereken Müslümanlar eliyle nesneleştirilmiştir.

Bu nesneleştirme birbirine zıt iki kutupta gerçekleşmiştir. 1. Hissi nesneleştirme 2. Akli nesneleştirme Fakat ikisi de aynı kapıya çıkmıştır. Bunun bedeli, Müslümanlar için çok ağır olmuştur.

Sonuçta ümmet tarih yapan özneyken, tarihe maruz kalan nesne haline gelmiş; insanlığın en etken ve aktif unsuruyken, en edilgen ve pasif unsuru haline gelmiş; zamana yatak açan bir ırmakken, zamanın hasbel kader açtığı yataklarda akan çer çöp haline gelmiştir. İnsanın ve hayatın topyekûn yeniden inşasını savunan bu eser, bu inşanın müfredatı olarak vahyi işaret etmektedir. Bu eserin çağrısı, vahyi nesneleştiren Müslümanlara bir tevbe, bir istiğfar; yani bir özeleştiri çağrısıdır. Özetle, vahyin inşa ettiği insan eliyle hayatı inşa çağrısıdır.Online Sipariş İçin: http://www.kitapburada.com/hayatin-yeniden-insasi-icin-p391285.html

Yorum Yaz