İmam hatip fobisi

Bu işte bir terslik var. Aslında hükümetin hazırladığı tasarıya itiraz etmesi gerekenlerin İmam Hatipliler olması gerekir.

Çünkü tasarı haksızlığı tam olarak gidermiyor, biraz küçültüyor. Az zulüm, “az çorba”ya benzemez ki. Zulüm zulümdür. Dahası mevcut mevzuata göre İHL’ler “meslek lisesi” statüsünde değil, lise statüsünde. Yeni tasarı mevcut durumun daha da gerisine düşerek, bu müktesep hakkı ortadan kaldırıyor ve İHL’leri “meslek liseleri” konumuna indirgiyor.

İşte bu ve daha burada sayamayacağımız nedenlerden dolayı İHL’lerle ilgili düzenlemeleri de içinde barındıran yasa tasarısına ilk karşı çıkması gereken İHL’liler olmalıydı. Ama tam tersi oldu.

Malum güruh, yine aynı şeyi yaptı. Yine yavuz hırsız ev sahibini bastırdı. Yine hem vuran hem de ne vuruyorsun diye bağıran malumlar oldu. Eli sopalılar sopaladıklarından arsızca özür bekliyorlar. Mesela “Seni yorduğum için üzgünüm”, “Sırtımda sopa kırmaktan yed-i şerifleriniz yorulmuştur, biraz istirahat buyursanız!” gibilerinden bir özür.

Peki, ama neden?

Bu nedeni bu köşede “İslam’ın Affedilmez Suçu” başlığıyla yazdığım iki yazıda bulabilirsiniz. O yazılar, çağa damgasını vurmuş Müslüman bir öncünün “Büyük güçler İslam’ın kamil insan yetiştirme potansiyelinden korkuyorlar” sözü üzerine inşa edilmişti. Bu hükmü değerlendiren bir ilim adamı “Onlar her suçumuzu (!) bağışlasalar bile, bu suçumuzu asla bağışlamazlar” diyordu.

Peki, Türkiye gibi halkı Müslüman bir ülkede İmam Hatip Liseleri’nden korkanlar gerçekte neden korkarlar? Bu İHL fobisinin altında yatan ve açıklanmayan gerçek bir neden var, ama ne?

Tüm lise mevcudu içerisinde İHL’lilerin oranı yüzde 3’ü bile bulmuyor. Eğer İHL dışındaki tüm liselileri kendi malları sayıyorlarsa, geriye kalan % 90 küsür nelerine yetmiyor? İHL’ler, bütün meslek liseleri içerisinde ise ancak % 10’a varıyor.

Bu rakamlar da gösteriyor ki bu korkunun rasyonel bir açıklaması yok. İHL’ler askeri lise değil. Peki, elinde bu milletin parasıyla alınmış tüfeği, topu, tankı, uçağı bulunan asker niçin korkar İHL’lerden? Memleketi gece yarısı bir darbeyle ele geçireceklerini mi düşünür? Ne gülüyorsunuz? Hâlihazır durum işte bu kadar komik.

Koç’u ve koç gibileri anladık. Onların İHL düşmanlığı varlıklarının bir gereği. Peki ya TÜSİAD ve soyadı “Sabancı” olan ve güya milletin değerleriyle barışık sanılan bir aileye mensup başkanının korkusu ne? İHL’ler alkolik ve ayyaş mezun etmediği için mi? Fuhuş ve çıplaklık sektörüne katkı sağlamadığı için mi? Faize, tefeciliğe, haramzadeliğe, vurguna ve haksız kazanca hayır dediği için mi? Onları görünce günahlarını ve servetlerinin rengini hatırladıkları için mi? Yoksa İHL’leri çanlarına ot tıkayacağını düşündükleri Anadolu sermayesiyle mi özdeşleştirdiler? Hangisi?

Bu korkuyla, büyük güçlerin İslam korkusu arasında bir bağlantı kurulabilir mi?

Bizce, evet. Temelde aynı bilinçaltıyla hareket ediyorlar. Onları İslam ve İslam’ı hatırlatan herhangi bir unsur gördüklerinde harekete geçiren dürtü aynı: İslam’ın insan-ı kamil yetiştirme potansiyeli.

Biz bununla İHL’lerden kamil insan yetiştiğini kastetmiyoruz. Hem İHL’ler bu ülkenin insan kaynaklarını çarçur etsin diye kurulan insan öğütme makineleri olan mevcut “milli öğütüm sistemi”ne bağlı değil mi? Mevcut “öğütüm sistemi” bu ülke evladının beynini yiyerek ayakta duran çağdışı bir ideolojinin mezbahaları değil mi? Bu mezbahalara girip de masum çıkmak kolay mı? Farklı kaygılara sahip olsalar da, ünlü bir müzisyenin çocuğunu bu mezbahalardan uzak tutmak için okutmadığını biliyorum. Yine ünlü bir karikatüristin, ilköğretim çağına gelen çocuğunun zihnini mevcut müfredatın resmi hurafeleriyle bozmamak için ülkeyi terk ettiğini biliyorum.

Bunlar ünlüler. Ya ünsüzlerin canhıraş çabaları? Alternatif bulmak için katlandıkları külfet ve eziyetler? Ya işin farkında olup de elinden hiçbir şey gelmeyenlerin ıstırabı?

Ne var ki, İHL’ler bu insan mezbahaları içerisinde yine de bir ayrıcalık teşkil ediyor. Sistemin ruhuna tecavüz ettiği genç insanlar bu okullarda bir miktar da olsa onarılıyor. İHL’ler, liselerde yaşanan rezaletlerden kısmen de olsa uzak duruyor. Penceremden görünen şu lise mesela. Daha geçen gün bir oğlan çocuğu, sevgilisi (!) başkasıyla konuştu diye, kız çocuğunu bıçaklayıp kendini üçüncü kattan attı.

Bunlar da sorun mu? Siz milyonlarca gencin ruhuna tecavüz eden ve eseriniz olan bu sistemi boş verin. Nasıl olsa daha önemli işleriniz var: İHL’lerin kökünü kurutmak gibi. Bunu yapın, yoksa onları her görüşte suçunuzu hatırlayacaksınız.

Yorum Yaz