İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarihi

Ümmet-i Muhammed´in 1400 küsur yıllık tarihi zaferin, saadetin, imarın ve yükselişin tarihi olduğu kadar; hezimetin, felaketin, yıkımın ve çöküşün de tarihidir.

Ama her şeyden önce bu tarih İslami hareketin tarihidir. Çünkü bu hareketin özünde süreklilik vardır.

3 Mart 1924 tarihinde hilafetin ilga edilmesiyle ortaya çıkan yeni durum, bir takım yeni kavramların doğmasına sebep oldu. İslami Hareket’te bunlardan biri.

Asli hüviyetini çoktan kaybetmiş ve tamamen sembolik bir hal almış olan hilafet müessesesi, içeriğinden boşaltılmasına rağmen Müslüman kitlelerin birçoğu için ümmetin siyasal temsilcisi olma vasfını hala koruyordu.

Online Sipariş İçin: http://www.kitapburada.com/islami-hareketler-ve-kiyamlar-tarihi-2-cilt-p407675.html

Yorum Yaz