Eğitim Yazıları

Eğitim Yazıları

Modern eğitimin yanlışları ve yeni bir modelin esasları.

Order Now!
About the Book

Modern eğitimin yanlışları ve yeni bir modelin esasları
Kuran: Rabbani terbiyenin müfredatı
Şahsiyet eğitim modeline girişte kişilik tipolojilerinin yeri
Eğitimin temeli merhamettir
Gölge etme başka ihsan istemem!
Müslüman şahsiyete karşı
Bireyden şahsiyete

İKİNCİ ­BÖLÜM
Önce bilgi değil, bilgi ahlâkı
Bilgiye boyabdesti aldırmak
Ümmileşmenin imkanları üzerine
İnsanın anlam arayışı
İkra hermenötiği
Nesneleştirmeden okumak
Bir İslâm klasiğini okurken
İbn Teymiyye ve bir eseri üzerine
Dil yarası

ÜÇÜNCÜ­ BÖLÜM
İslâm medreselerine dair
Cuma hutbelerine dair
Klasik Arapça öğrenim metodunun problemi ne?
Kulak bitiyor mu?
Üstün yetenekli çocuklar
CDden âlim olmaz; ama artık âlim CDsiz olmaz

DÖRDÜNCÜ ­BÖLÜM
Âlimler neredeler?
Hocalar dirilirse
Cehalet saadettir, öyle mi?
Dini kim öğretecek?
Din eğitimini tartışmak
İmam-Hatip fobisi
İmam-Hatiplilerin önünü kesmek kime ne kazandırır?
İmam-Hatipliler daha fazla bekletilemez
İmam-Hatiplilerin önü açıldı mı?
Bizim Amerikalılar
99 sizin elinizde, milletin elindeki 1den niye korkuyorsunuz?

BEŞİNCİ­ BÖLÜM
Eğitim sistemi sistemin eğitimi
Dişlileri yağlayarak milli öğütüme devam
Okuldaki çocuklar: Vadideki kuzular
Milli Eğitim mi Milli Öğütüm mü?
Alternatif eğitim modelleri
Çocukları virüs taramasından geçirmek
Bir garip Milli Eğitim Şurası
Cehl-i mürekkeb
Bu millet size dinin ölüsünü öptürmez

Details
Author:
Series: Yazılar Serisi
Genre: Makale
Tags: Eğitim, İslamoğlu, Mustafa, Yazıları
Publisher: Düşün Yayıncılık
Publication Year: 2011-6
Format: Ciltsiz
Length: 228
Rating:

Order Now