Peygamber Yazıları

About the Book

Efendim,
Sen kendini ‘abduhu ve rasuluhu: O’nun kulu ve elçisi’ olarak takdim etmiştin. Sana iman eden bazıları sana hürmet adı altında seni kulluktan ‘kurtarıp’ melekleştirerek hayattan dışladılar. Bu ifrata karşı başka bazı­ları da tefrite sapıp seni ‘güzel örnek’ olmaktan çıkarıp bir ‘postacı’, bir ‘ara kablosu’ seviyesinde görerek hayattan dışladılar.

Bunların hepsi sana iman ediyor­du. Ama seni hayatımızdan çıkarma­nın ızdırabını çektirdiler bize. Bu işi, göğe çekerek ya da yere sokarak yapmaları sonuçta hiçbir şeyi değiş­tirmedi.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Efendim
Âlemlere rahmet
Kitap-iman bilmeden muhteşem ahlâka sahip olmak
Bir gül ile bahar gelir mi?
Gül kokusunu çağa taşımak
Peygamberimizi sevmek
Peygamber tasavvurumuz
Anmak mı, anlamak ve yaşamak mı?
O anlattı, ama biz anladık mı?
Bedevîce bir putlaştırmaya Nebevîce bir karşı duruş
Üç Muhammed
Sünnet ve hadis üzerine

İKİNCİ BÖLÜM
Muhammed muhabbettir, muhabbet müebbettir
Muhabbeti bil ne iştir bir can bir canı seviştir
Modeller üretildikleri kadar yaşar
İsrâ-Miraç: İlerleme mitine karşıyücelme hakikati
Hicret: Kavuşmak için terket!
Hayat Hicrettir
Hicri yeni yıl münasebetiyle Hicretin hatırlattıkları
Hicret beraettir
Uhud Savaşının yıl dönümünde akla düşenler
Boykot
Hz.Peygamber ve yapıcı muhalefet
İnsan tasavvurumuz üzerine
İslâm gelirse ne yapar?
Lıhye-i saadet ziyaretleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kenanın gemide işi ne?
Selâm olsun İbrahime!
Gömleğini gönder Yusuuf!
Hangi Yusuf-u devran ki Züleyha-yı zaman dâmenin çâk etmemiş ola?.
Firavunundan izin almadan iman edenlere
Musa Peygamberi gördüm
Ey kavmim!
Gidene bakın, neyin kalıcı olduğunu anlarsınız!
Çağın bütün Eyyublarına!
Müslüman aklının yeniden inşaası

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hakikat esrarlı değil, berraktır
Cahiliyyeden günümüze Ümeyyeci Hanif tavrı
Tahrif ve tecdidin ezeli savaşı
Bize vahiy geldi diyenler

Details
Author:
Genre: Makale
Publisher: Düşün Yayıncılık
Publication Year: 2011-06
Format: Ciltsiz
Length: 195
List Price: 19,00
eBook Price: 12,5
Order Now