Mustafa İslamoğlu Külliyat Seçkisi

Allah’ın peygamberimize ilk vahyi, ilk emri “oku”dur. Oku ama neyi? O zaman ortada okunacak bir kitap yoktu. Bu vahyin zımnen vurguladığı husus, “Evreni, hayatı ve kendini okumaktır. Hayatını Allah’lı devam ettirmektir, atılacak her adımın, alınacak her nefesin O’nlu olmasını hatırlatmaktır”. Bu manada okumak büyük sorumluluktur.

İlk Kur’an nesli; ilk emrin muhatabı olarak okuyan ve okuduğunu hayatın- da tatbik eden, Kur’an’ı Mushaf’ın, manayı lafzın, tahkiki taklidin, ilmiyyatı hissiyatın, tertili tecvidin, ahlakı ahkâmın, sevgiyi korkunun, şahsiyeti ferdiyetin, cemaati kabilenin, ümmeti asabiyetin önüne koyan bir nesildi. Ancak malesef; Mushaf Kur’an’ın, lafız mananın, taklit tahkikin, hissiyat ilmiyyatın, tecvit ter- tilin, ahkâm ahlakın, korku sevginin, ferdiyet şahsiyetin, ulus ümmetin yerine geçti. Taşlar yerinden oynadı. Taşların tekrar yerine konması gerekiyor. Taşların yeri, vahyin gösterdiği yerdir. Bunu yapacak olan yeni bir Kur’an Nesli’dir. Kur’an Nesli’ni inşa sorumluluğu, Kur’an’a iman eden herkesin boynuna bir borçtur. Bu, aynı zamanda vahyin, ona inananlar üzerindeki hakkıdır.

1. Nüzûl Sıralı Hayat Kitabı Kur’an /Gerekçeli Meal
2. İslam Nedir & What’s Islam
3. Tavsiyeler 1
4. Tavsiyeler 2
5. Yürek Devleti
6. Yürek Fethi
7. Pasif İyiden Aktif İyiye
8. Adayış Risalesi
9. Hac
10. İmamlar ve Sultanlar
11. İslâmi Diriliş Hareketleri
12. Hayatın Yeniden İnşası İçin
13. Ne Yapmalı-Nasıl Yapmalı-Kiminle Yapmalı
14. Kader Risalesi ve Şerhi
15. Hayatı İnşa Eden Kur’ani Kavramlar &
16. Kur’an Surelerinin Kimliği
17. Kur’an’ı Anlama Yöntemi “Tefsir Usulü”
18. İman
19. Yahudileşme Temayülü
20. Üç Muhammed
21. İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarihi
22. Berceste Ayetler
23. Özlü Sözler
24. Divan/ Tüm Şiirleri
25. Hutbeler

Yorum Yaz