Yaratılış ve Evrim

Bu kitap dört bölümden oluşmaktadır ve her bir bölümde aşağıdakine benzer bir çok soruya cevap aranmaktadır:

1. Evren ve Dünyanın Yaratılışı: “Ol” emrinden sonra herşey nasıl başladı? Yaratılışa dair farklı görüşler? İlk 1 sn de neler oldu? İlk elementler nasıl oluştu? Dünyan 4.6 milyar yıllık yaratılış süreci? Sünnetullah nedir? Yaratıcı şapkadan tavşan çıkarır mı?

2. Adem Çömlekten Havva Kaburgadan mı Yaratıldı? Adem’in ebeveyni var mıydı? Topraktan yaratılma ile ne kadtedildi? Adem’den önce kan döken ve fesat çıkaranlar kimlerdi? Beşer ile insan arasındaki fark nedir? “Ruhumdan üfledim” ile kastedilen nedir? Ruh üflenirken Adem cansız mıydı? ‘Adem’, ‘ademoğlu’ yerinde kullanılmış mıdır?

3. Beşer Nasıl İnsan Oldu? Evrimci İslam alimleri kimleridir? Allah, Adem’i kimlerin içinden seçmiştir? Adem’den önce de ademler var mıydı? İlk ninsan nerede ve yaklaşık olarak ne zaman yaratıldı? Adem’in nesli ensest ilişkiyle mi çoğaldı?

4. Darwinci Evrim Teorisi: İlahi yasa olan evrim ile materyalist evrim teorisi aynı şey midir? Evrim teorisine destek için üretilen sahte deliller nelerdir? Evrim teorisi ataizmin israiiyyatı mıdır? Varoluştaki hassas ayarlar tesadüfe izin verir mi? Yaratılış ve evrim teorisi hasım mıdır?

Bu başlıkların hepsinin altında iki kitabı hep yan yana okuyanacaksınız: Tabiat ve Kur’an. Bizim ifademizle “tabiatın Kur’an’ı” ve “Kur’an’ın tabiatı”..

Yorum Yaz