İbadet

Mezhebin içinden mi, dışından mı konuşmalı? (3)

Eserlerinden, fetvalarından, içtihadlarından ve usule ilişkin konuşma ve TV programlarından aklımda

Oku

Mezhebin içinden mi, dışından mı konuşmalı? (2)

Bir önceki yazımda köşeme taşıdığım ilim talibesinin mesajında yer alan usul sorusu/sorunu/sorunsalı

Oku

Mezhebin içinden mi, dışından mı konuşmalı? (1)

Bu haftaki yazılarımı, bir ilim talibesinin bir süre beklettiğim usul sorusuna ayıracağım. Usul soru

Oku

Tefakkuha dayalı bir fıkıh imkânına dair (2)

Başlığa çıkardığımız tefakkuh kelimesi Kur?anî bir kavramdır. Tevbe suresinin 122. ayeti, civardaki

Oku

Tefakkuha dayalı bir fıkıh imkânı (1)

Bu haftaki üç yazımı, yurtdışında lisansüstü eğitim gören bir ilim talibesinin uzun mesajına ve bu

Oku

Kurban kuşak mensupları gidiyor; sıra kimde?

İsmail Cem İpekçi ölmüş. İlk tepkim, `Eğer imanla gittiyse, Allah taksiratını affetsin, rahmetiyle

Oku

Meş?ar (Müzdelife) manzaraları

Bir avuç dostla, özgürce vakfe yapmak için çıktığımız Arafat tepesinden, Müzdelife?ye hicret için y

Oku

Arafat manzaraları

Tevriye günü çıkış vakfesinde Mina?dayız. Diyanet?in hacılarına Mina vakfesi yaptırmaması bize yara

Oku

Bir haccın ardından (1)

Hemen belirteyim ki, eğer meşru/şer?i bir gerekçe yoksa, birilerinin farz haccına mani olma pahasın

Oku

Bir haccın ardından (2)

Sefer zahmettir. Hac büyük bir seferdir. O halde, hac da zahmettir. Haccın zahmeti büyük rahmettir.

Oku