3 Yorum

 • Değerli Mustafa İslamoğlu hoca ve değerli Akabe vakfı çalışanları, Allah’ın çabanızın karşılığını hem dünya hemde ahirette vermesi dileğiyle

 • Selamün aleyküm.

  Aşağıda vereceğim hadise için Mustafa İslamoğlu hocamın düşüncesini almak hatta O’nunla konuşmak isterim. Mümkünü varsa yardımcı olursanız sevinirim.

  Herhangibiri için önemsiz gibi görünebilir ama Kendisi ne anlatmak istediğimi anlayacaktır. Vahyin nasıl Resul ün kalbine ilga edildiğinin bilimsel olarak izah edilebileceğini düşünüyorum.
  Bu konu tüm İslam dünyası açısından çok önemli bir husustur. İhmal etmemenizi rica ediyprum. Dediğim gibi Mustafa Bey anlatacaktır söylemek istediğimi.

  “Allâh Resûlü’nün halası Âtike, Damdam’ın Mekke’ye gelmesinden üç gece önce bir rüyâ gördü ve çok korktu. Kardeşi Abbâs’a:

  “–Kardeşim! Gördüğüm rüyâ beni çok sarstı. Kavminin başına bir felâket gelmesinden korkuyorum! Sana anlatacağım bu rüyâyı gizli tut, kimseye söyleme!” dedi. Hazret-i Abbâs:

  “–Ne gördün, anlat?” dedi. Hazret-i Âtike:

  “–Deveye binmiş bir adam gelip Ebtah’ta (Muhassab ile Mekke arasında) durdu ve yüksek sesle:

  «–Ey vefâsız cemaat! Üç güne kadar muhârebe mahalline, vurulup düşeceğiniz yerlere yetişiniz!» diye üç kere bağırdı. Onu gören insanlar başına toplandılar. Sonra o adam Mescid-i Harâm’a girdi. Halk da kendisini tâkip ediyordu. İnsanlar etrâfını sarmış olduğu hâlde Kâbe’nin arkasında yine aynı şekilde üç kere bağırdı. Sonra Ebû Kubeys Dağı’nın üstüne çıkıp orada da aynı şeyi yaptı. Sonra da bir kayayı tutup yuvarladı. Kaya yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanarak dağın dibinde parçalandı. Mekke evlerinden o parçaların isâbet etmediği ne bir ev ne de bir mahal kaldı!” dedi. Hazret-i Abbâs:

  “–Vallâhi bu çok mühim bir rüyâdır! Sakın rüyânı hiç kimseye anlatma!” dedi. Hazret-i Abbâs, Hazret-i Âtike’nin yanından ayrılınca dostu Velîd bin Utbe ile karşılaştı. Ona rüyâyı anlatıp gizli tutmasını söyledi. Velîd de babasına nakletti. Böylece rüyâ Mekke’de yayıldı. Kureyşlilerin toplantılarında konuşulmaya başladı. Hazret-i Abbâs şöyle anlatır:

  “Ebû Cehil bana:

  «–Ey Abdülmuttaliboğulları! Sizin şu kadın Peygamberiniz de ne zaman türedi?! Siz erkeklerinizin Peygamberliğine kanaat etmediniz de kadınlarınız da mı Peygamberliğe kalkıştı?! ”

  Not : Ebu Cahil haberi alınca rüya altı üstü demez. Burası çok önemli. Rüya ile Peygamberliği birbirine bağlar müşrik lider.

  Mustafa Baysal – İzmir
  05074658075

Yorum Yaz