İbadet

Uyku ilahiyatı (3)

Uyku nimettir, hem de nimetlerin en büyüğü. Uyku aynı zamanda, insanın acziyetini gösteren bir `aye

Oku

Uyku ilahiyatı (2)

Kur?an, `gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde düşünen bir topluluk için belgeler olduğunu` sö

Oku

Uyku ilahiyatı (1)

İnsan üç unsurdan oluşur: Ruh, nefis ve beden. Ruh melekût alemine, nefis misal alemine, beden mülk

Oku

24 yılda ne değişti? Orucu biz tuttuk, bayramı onlar yaptı. Adını `şeker bayramı` koymadılar mı?

Oku

Ramazan'a Saygı

İlçemizde yaşayan Rum ve Ermeni azınlığın son temsilcilerine yetiştim. Rumlar bizden önce de varlard

Oku

Bayram

Türkçe'deki "bayram"ın aslı, Farsça "bezm-i râm"dan bozma "bezrâm" imiş. "Sevinç ve eğlence günü" de

Oku

Secdesiz namaz isteyenlere müjdem var

Subaşı Camii olayı, bazılarının gizli niyetlerini ortaya serdi. Konuştukça kabak çiçeği gibi açılıyo

Oku

Kurban Olmak - İnsan Olmak

Derdin sendendir, fakat görmüyorsun Dermanın sendedir, fakat bilmiyorsun Koskoca alem içine yerleş

Oku

Yaklaşan Ramazan Bir Bilinç Yenileme Fırsatıdır

On bir ayın kirliliği üstümüzde. Bu kirlilik el kirine, ayak kirine benzemez. Onları yıkarsın gider

Oku

Oruç ve İnfak

Oruç paylaşmaktır. Malumunuz `oruç` kelimesinin orijinal karşılığı olan savm kelimesi iki asli manay

Oku