İbadet

Uyku ilahiyatı (2)

Kur’an, “gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde düşünen bir topluluk için belgeler olduğunu” sö

Oku

Uyku ilahiyatı (1)

İnsan üç unsurdan oluşur: Ruh, nefis ve beden. Ruh melekût alemine, nefis misal alemine, beden mülk

Oku

Adını “şeker bayramı” koymadılar mı?

24 yılda ne değişti? Orucu biz tuttuk, bayramı onlar yaptı. Adını “şeker bayramı” koymadılar mı?

Oku

Ramazan'a Saygı

İlçemizde yaşayan Rum ve Ermeni azınlığın son temsilcilerine yetiştim.

Oku

Bayram

Türkçedeki "bayram"ın aslı, Farsça "bezm-i râm"dan bozma "bezrâm" imiş.

Oku

Secdesiz namaz isteyenlere müjdem var

Subaşı Camii olayı, bazılarının gizli niyetlerini ortaya serdi. Konuştukça kabak çiçeği gibi açılıyo

Oku

Kurban olmak - İnsan olmak

Şu mısraları, Hz. Ali'nin şiirleri arasından seçip çevirdim. Kur'an'ın inşa ettiği bir akıl, insanı

Oku

Yaklaşan Ramazan bir bilinç yenileme fırsatıdır

On bir ayın kirliliği üstümüzde. Bu kirlilik el kirine, ayak kirine benzemez.

Oku

Oruç ve İnfak

Oruç paylaşmaktır. Malumunuz “oruç” kelimesinin orijinal karşılığı olan savm kelimesi iki asli manay

Oku

Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur

“Ömrüne yemin olsun ki?” Siz hiç birinin ömrüne yemin ettiniz mi?

Oku