Şems suresi 15. ayet

Şems suresi 15. ayet

Şems suresi 15. ayet yorumu...

Soru:

Hayırlı Günler Hocam. Çalışmalarınızdan dolayı topluma yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah razı olsun sizden. Allah sizin gibi insanları çoğaltsın. Hocam Şems suresi 15. Ayet için meallerde fail Allah olarak bildirilir. Sizin mealinizde fail Semud Kavmi olarak geçiyor. Önceki ayetlerde Semud Kavmi için müennes çekim kullanılırken 15.ayette müzekker çekim kullanılmış. Bu noktayı aydınlatırsanız müteşekkir olurum.

Saygılarımla

Cevap:

Aziz mü'mine,

O ayetin notunda (14 nolu) alternatif anlama da dikkat çekilmiş fakat neden tercih edilmediği de vurgulanmış. Asıl siz onu görmeliydiniz.

Bizim tercihimizde Yehafu'nun müzekker oluşu problemini çözmek kolay: Semud adına ait zamirler müennes gelirler, fakat Yehafu'daki zamiri "eşkaha"daki "eşya”ya, yani kavmin en eşkıyasına veya Semud'un bir kavim olduğu hatırlandığında zımnen kavme veya takdiren o eşkıyaları oluşturan her bir kişiye ait olarak değerlendirmemizde hiçbir beis yoktur. Bu takdirde verdiğimiz mana isabetlidir.

Fakat genelin yaptığı gibi "yehafu"nun zamirini Allah'a ait kılarsak, bu kez bunu yapanlardan şunun hesabını istememiz lazım: "Allah'ın yarattıklarından veya onların AKIBETİNDEN korkma ihtimali var mı ki, bu ayette Allah'ın KORKMAYACAĞI beyan ediliyor? Bizim tercihimizde sizin problem saydığınız husus zamirin aidiyyetiyle ilgili bir dil problemidir. Oysa bu tercihte ortaya çıkan problem Allah tasavvuru ile ilgili bir problemdir. Allahû a'lem.

Vesselam.