Sözün Kaynağı

Sa Hocam, Hocam sorum şu; Siz bir kere demiştiniz ki büyük Kur?an müffessirlerden olan Abdullah ibn Mesud (ra) bile Kur?anın tamamını ezbere bilmiyordu.( yani onlar için ezberlemek önemli olan şey olmadığını göstermek için)...Hocam bunun kaynağı ne?

CEVAP:

Yanlış hatırlamıyorsam Zerkesi'nin el-Burhan'ında okumuştum Aziz mümin.