Siretü’l Kur’an 27.Dersi-“A’la Suresi: Bir Görev Ahlakı ve Sorumluluk Dersi” Gerçekleşti

Kur’an’ın Hayat Yolculuğu 26. dersi “A’la Suresi: Bir Görev Ahlakı ve Sorumluluk Dersi” Konu başlıklı dersi, Mustafa İslamoğlu sunumuyla Akabe Vakfı konferans salonunda gerçekleşti.

27.Derste:

A’LA SURESİ: BİR GÖREV AHLAKI VE SORUMLULUK DERSİ

I. SUREDE İKİ EYLEM EMRİ VAR

A.RAB ADINA HAREKET ET! (SEBBİH)

Rab Adına Hareket Etme Ne Değildir?

 • Haşa, Allah’ın yerine geçme değildir
 • O’na vekil olma değildir
 • Allah adına kullarının sırtında sopa kırma değildir
 • Allah’ın jandarmalığını yapma değildir
 • Zira: din bir tehdit değil tekliftir

Rab Adına Hareket Etme Nedir?

 • Yaratılışın yasalarını okuyarak hareket etmedir
 • Yaratanın toplumsal değişime dair yasalarına göre davranmadır

 
Kötüden iyiye değişim: Ra’d 11:

 • İnsanlar kendilerini değiştirmedikçe Allah bir toplumu değiştirmez

İyiden kötüye değişim: Enfal 53:

 • İnsanlar kendilerini değiştirmedikçe Allah bir topluma olan nimetini değiştirmez
 • Her insanın kaderi kendi çabasına bağlıdır (İsra 13)
 • İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır (Necm 39)

Allah Rasulü bu emri nasıl uygulamıştır?

 • Önce kendini değiştirmiştir
 • Güce talip olmadığı için güç tapıcılarını çekmemiştir
 • Doğal olarak sinekler ve eşek arıları elenmiştir
 • ‘Çok’a/sayıya talip olmamış, iyiye talip olmuştur

Kendi kitlesini bile üç kez dağıtmıştır:

 • Habeş hicreti
 • Hicret öncesi
 • Vefat öncesi

 

B. HATIRLAT! (ZEKKİR)

 • Ayetin anlamına dair
  • “İn nefeati’z-zikra” ne demek?
  • İn’i “kad” anlamına alırsak: elbette fayda verir…
  • Şart edatı olarak alırsak: faydalı olma şartıyla…
  • Kime faydalı olup olmayacağını öğrenmek için hatırlatmak şart
  • Her hatırlatılana fayda vermez, ama illa ki faydalanan çıkar
  • On kişiye anlatırsın, sekizi anlamaz, fakat ikisi kulak kesilir, o yeter.
  • Bu emrin bir tehdit ve zorlama değil teklif olduğuna dair

 

 • Kimler öğüt alır?
  • Haşyet ve havf farkı
  • Sevgi ve korku farkı
  • Allah ile korkutanlar korkuyu tanrılaştırıp ona taptılar
  • Ve en çok korkutan kimse korku toplumunun tanrısı o oldu

 

II. HATIRLA (T)MAK VE UNUTMANIN TABİATINA DAİR

A’la 6-7: “(Ey muhatab) biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın; Allah`ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü O açığa çıkanı da bilir gizleneni de”

A. İNSAN VE NİSYAN

 • İnsan değer verdiğini unutmaz
 • Değer yargıları ve hipnotizma
 • Bazı unutmalar nimettir
 • Epigenetikteki çekinik gen işlevi görür, pozitif mutasyona yol açar
 • İlkeleri unutmak kadar, hiçbir şeyi unutmamak da felakettir

İlk “oku” emri ile “sana okutacağız” arasındaki ilişki

 • İki emir de tümleçsiz: okumanın konusu her şeyi kapsar
 • Bunun geleneksel “nesh” teorisiyle hiçbir alakası yok:
 • Nesh: kaşığıyla verip sapıyla gözünü çıkarmak ya da yorumla iptal edilen ayetler
 • İstisna cümlesi (7) vuku bulduğuna delalet etmez

Kolayı kolaylaştırmak ne demek?

 • İyilik tasarlamadan yapılır, kötülük tasarlamadan yapılamaz
 • Fıtrat ve vicdan, küfür perdesiyle örtülmedikçe iyiliği destekler

 

III. KURTULUŞ

 

A.SİZİ KİMSE KURTARMAYACAK, SİZİ KENDİ TERCİHLERİNİZ KURTARACAK

“Arınan kurtulacak” ne demek?

 • Sizi siz kurtaracaksınız
 • Sizin tercihleriniz kurtuluş belgenizdir
 • Arınmayı tercih edenler

Arınma/tezkiye’nin niteliği

 • Tezekka’ya “zekât” deme ve ayeti Medeni sayma garipliği
 • Akıl-irade-vicdan-bilinç örtü/küfür’lerinden arınma
 • Önyargı, yalan, hurafe, şirkten arınma
 • Tutkuların yönetmesinden arınma

Kurtuluş takviyesi: Rabbin ismini zikr ve salat (15)

 • Rabbinin adını yücelten ve kendine destek olan
 • Kulu ilahlaştırmayan: sev ama put edinme…
 • Salat: Kendini, insanlığını, kişiliğini, fıtratını, aklını, iradeni, vicdanını destekle

B.KURANİ KURTULUŞ ALGISINDAN KOPUŞ

 • Elin emeği olan kurtuluştan, elin/başkasının kıyağı olan kurtuluşa…
 • Salih amelin yerine şefaati, alın terinin yerine avantayı koymak
 • Müttaki yerine evliya kültü, “arkadaş” yerine yarı-tanrı lider kültü
 • Kendi çabamız yerine kurtarıcı bekleme kültü

Kurtarıcılardan Kurtulmak

 • Kurtuluş mitolojileri: Mesihler ve mehdiler
 • Ruhban sınıfları ve kurtulmuşluk düşüncesi
 • Kurtulmuşluk vaadi ve sürü oluşturma
 • Kurtulmuşluk vaadi ve tarikat, cemaat, mahalle, kalekollar kurma
 • Kör edilen gözler ve bitli bakla pazarları
 • Kalelelerin olmazsa olmazı: Korku ve hamaset/gaz

 

IV. YAKIN/ALÇAK YAŞAM – UZAK/YÜKSEK YAŞAM

A.SİZ “EL-HAYATU’D-DUNYA”YI TERCİH EDİYORSUNUZ

Dunuv:

 • Maddi veya manevi yakın, kolay, hemen, acil, geçici
 • Maddi veya manevi alçak, aşağı, düşük, ucuz, adi, bayağı

İnsanın en temel zaafı: Kısa yol, emeksiz kazanç, risksiz kar, beleş kurtuluş

Alçak yaşam: Sorgulanmamış, emek verilip risk alınmamış beleş kurtuluş

B. ALTERNATİF BUNUN KARŞITI/AHİRETİ/ÖTEKİSİ OLAN YAŞAM

 • Ahiret imanın konusudur, fakat “ahiretçilik” yapmak istismarcılıktır
 • “Ahiret” görülen her yere ölüm sonrasını yapıştırmak yanlış
 • Dünyada Karun gibi yaşayıp gariban ve yoksullara ahiret satan din bezirganları
 • Dünya yerine ahiret- yakın/alçak yaşam yerine yüksek ve yüce bir yaşam
 • Bir ömür mür/itlerinin sırtına sülük gibi yapışan sömürücü tipler bir yanda
 • Alın teri, zihin teri döküp kitlenin linçi pahasına hakikati haykıranlar öte yanda

 

V. KUR’AN YENİ BİR ŞEY SÖYLEMEZ ESKİMEZ İLKELERE İŞARET EDER

 

A.  KUR’ANİ İLKELER ÖNCEKİ KİTAPLARDA VAR

(O [Kur an] Öncekilerin kitabında da vardır (Şuara 196)  Yine kuşku yok ki bu (mesaj), öncekilerin hikmet yüklü sayfalarında da yer almakta.

İbrahim’e, Musa’ya, İsa’ya ve diğerlerine verilen vahiylerde…

B. İMAM AZAM’A GÖRE “ARAPÇA KUR’AN’IN ASLİ DEĞİL FER’İ/TALİ NİTELİĞİDİR”

Kur’an’daki ilkeler İbrahim ve Musa’ya verilen kitaplarda hangi dilde yer aldı?

 • Kesin olan iki şey:
 1. Arapça değil
 2. Peygamberin gönderildiği toplumun diliyle (İbrahim 4)

İbrahim’e Süryanice, Musa’ya İbranice, İsa’ya Aramice…

İmam Azam’ın “Anadilde ibadet yapılabilir” fetvası

 • İmam’ın bu fetvasında Hanefi kaynakları sözbirliği etmiştir
 • (Cassas, Serahsi, Zemahşeri, Kasani, İbn Abidin…)
 • Kişi ibadetlerinde Kur’an’ı kendi toplumunun dilinde okuyabilir
 • İmam’ın bu fetvasına sözde talebeleri dahi sahip çıkmamıştır

İmam Azam sonradan bu görüşünden döndü mü?

 • Ebu Hanife için ölüm fetvası verenler, öldükten sonra bunu uydurdular
 • Bu sahtekarlık türünün örneği çoktur: İki aşamalı taktik:
 1. Abbasi Sünniliği kendine biat etmeyeni linç ederek gömer
 2. Linç başarılı olamazsa “görüşünden döndü” yalanını basar
 • Ebu Hanife’nin görüşünden döndüğüne dair ikna edici hiçbir delil yoktur.

 

Ders sonunda ise; uydurulmuş dinden örnekler, iyi haber, Anadolu irfanı, benim kahramanlarım, tavsiye kitap ve sinema filmi görseline yer verildi.

Bir sonraki ders: 23.02.2020, saat 11.00, Akabe Vakfı Konferans Salonu.

Geçmiş dersleri :
youtube adresimiz;https://www.youtube.com/user/insanadair
web sitesi; http://mustafaislamoglu.com/konu/siretul-kuran-video-ve-ders-metinleri/video-galeri-ders-notlari-ve-metinleri-mp3/ izleyebilirsiniz.

 

  

Yorum Yaz