Bal arısı – Eşek arısı (1)

“İkisi de arı canım, ne fark eder?” diyemezsiniz. Evet, ikisi de -sözüm ona- “arı” adıyla anılıyor.

İkisi de zar kanatlılar sınıfından sayılıyor.

Fakat onları birbirinden ayıran yaptıkları işler. Biri bal yapıyor ve “bal arısı” diye anılıyor, diğeri “eşeklik yapıyor” ve “eşek arısı” diye anılıyor.

Filistin’de, Çeçenistan’da, Keşmir’de, Doğu Türkistan’da süren mücadelenin taraflarını arılar dünyasına yerleştirseydiniz, kimi hangi tarafa yerleştirirdiniz?

Evet, vatanları işgal edilmiş Filistinliler, Çeçenler, Keşmirliler ve Uygurlar da insan, gelip onların topraklarını işgal eden Yahudiler, Ruslar, Hintliler ve Çinliler de… Bu karşıt güçlerin hepsi de varlık düzleminde aynı sınıfa mensup. Fakat onları, yaptıkları işler ve sergiledikleri duruşlar birbirinden ayırıyor.

Yahudiler, Ruslar, Hintliler ve Çinliler eşek arısı rolüne talipler. Balarılarının yaptıkları ballara saldıran tecavüzcü konumundalar. Filistinlilerin, Çeçenlerin, Keşmirlilerin ve Uygurların topraklarını işgal etmişler. İri cüsseleriyle abandıkları bu “kovanları” hem yağmalıyorlar, hem de tahrip ediyorlar…

* * *

Balarıları da zehirli iğne taşır, eşekarıları da…

Balarıları da sokar, eşekarıları da…

Fakat balarıları sadece ballarına ve canlarına yönelik tehdit algıladıklarında sokarlar. Ama eşekarıları, balarılarının ürettikleri balları kendilerine yedirmek istemeyen, asalak olmalarına izin vermeyenleri sokarlar.

Evet, Filistinliler, Çeçenler, Keşmirliler, Uygurlar mücadele veriyorlar, savaşıyorlar.

Kime karşı?

Kendi ballarına konan eşekarılarına karşı…

Onların kovanlarına saldıran Yahudiler, Ruslar, Hintliler ve Çinliler, kendi canlarını ve vatanlarını savunan bu mazlum halklara utanmadan “terörist” yaftası vuruyorlar. Eşekarıları, balarılarını ballarını savundukları için suçluyor ve mahkum ediyorlar. Tüm dünyadan da bu eşekliği alkışlamasını istiyorlar.

Saldırganların ve işgalcilerin yaptığı “terör” sayılmıyor. Onlar “devlet” olmanın avantajıyla en vahşi terörü uyguladıkları halde suçlanmıyorlar, yargılanmıyorlar, hesap vermiyorlar…

Eşkıya dünyaya hükümdar olunca, eşkıyalık “devletler hukuku” haline geliyor. Eşkıyayı “evliya” diye alkışlayan cibilliyetsiz bir medyanız da varsa, artık balarılarına karşı eşekarılarından yana olmanın adı “reel politik” oluyor. Eşkıyaya “eşkıya” demek suç oluyor.

“Hükümdar” olan eşkıyanın yanında saf tutmak, “devlet” olmanın şanından addediliyor.

Bunu kimi ülkeler korkudan yapıyor. Kimisi ise, kendisi de “eşek arılığı” rolüne heveslenip birilerinin balına göz koyduğu için yapıyor.

Ve eşekarıları, tecavüz ve saldırganlığı imrenilecek bir güç gibi sergileyerek devletlerin ahlakını bozuyor. Bu ise, küresel çapta “bal” arzının azalıp talebin artmasına yol açıyor. Dahası, arzın talebi karşılamaması yüzünden, tecavüz ve saldırganlığın daha da şiddetlenmesine yol açıyor.

* * *

Galiba balarılarıyla eşekarıları arasındaki en büyük fark “güç ahlakı” farkıdır. Balarıları kendilerine ya da ürünlerine yönelik tecavüz algıladıklarında sokarlar ve hepsi de sokunca öleceklerini bilirler.

Yani, balarılarının sokmaya karar vermesi, ölmeye karar vermesidir.

Eşekarılarının ise böyle bir kaygıları yoktur. Onlar saldırganlık ve tecavüzlerini biraz da bu tabiatlarına borçludurlar. Kondukları ballardan kovalamaya kalkmanız başınıza iş açabilir fakat bu onları balarıları gibi hayati bir riske sokmaz.

Filistin’in iştişhad eylemi yapan fedakar çocukları, balarılarının yaptığını yapmaktadır. Balına saldıran eşekarılarını canına mal olacağını bile bile sokmaktadır. Öleceğini bile bile savunmaktadır değerlerini.

İsrail ise eşekarıları gibi, tebelleş olduğu Filistin balına konmak için ölmeden öldürmenin her türden yöntemini kullanmaktadır. Buna rağmen, bir de dönüp, eşek arısı bal arısını “terörist” ilan etmekten utanmamaktadır.

Peki, bütün bu gerçekler ortadayken, ikisi de “arı sınıfına giriyor”, “ikisi de sokuyor”, “ikisinin de iğnesi var” diye kim balarılarıyla eşekarılarını aynı kefeye koyabilir?

Kim bizden balarılarıyla eşekarıları arasında tarafsız kalmamızı isteyebilir?

Dahası, kim bizi balarılarına karşı eşekarılarının yanında duranları; onların daha fazla sokup daha çok kovan yağmalaması için katkıda bulunanları affetmemizi, aldırmamamızı isteyebilir?

Balarılarıyla eşekarılarını aynı kefede değerlendirmek, yapılabilecek en büyük eşekliklerden biri değilse, nedir?

Yorum Yaz