Her Alanda Alim Olmak Mümkün müdür?

Selamünaleyküm muhterem Mustafa hocam size sizin de ömrünüzü verdiğiniz bir konuyla ilgili soru sormak istiyorum. Hocam "ilm i küll" mümkün müdür? Bundan kastım tek bir alanla bağlı kalmayıp kul olarak parçaya değil bütüne yoğunlaşmak.. ve belki de İslamî ilimlerle de sınırlı kalmadan fen ve teknolojinin de alimi olabilmek.. ilahiyat öğrencisiyim ilgi duyduğum pek çok alan var ve ilerisi için seçim yapamıyorum. Bu halim ilimde sebatımı yitirmem için şeytani bir vesvese olabilir mi? ayrıca helal haram gıdanın insanın tabiatını da etkilediğini ve neslimizin pek çok fıtri sıfattan yoksun olmasının her önüne geleni yemesinden de kaynaklandığını düşünüyorum. Bu nedenle gıdanın da ilmini okumak hedefim var. Lakin hocam ilimde vahdeti başarmak mümkün müdür? liyakati olduğunu düşünen ve bunu isteyen üzerine vacip midir? ve bir bayanın hayatını ilme adaması onu diğer meşgalelerden (aile kurma anne olma) uzaklaştırma ihtimali olduğu için dinen ne ifade eder? İlminize olan saygı ve başarınızın idamesi için dualarımla... yüce Allah vaktinizi bereketlendirsin..

Aziz ilim talibi,
İlm-i kül Allah'a aittir. Kul nakıstır, nakısın ilmi nakıs olur. Ama hezar-fen olmak mümkündür. Zaten İslam'da ilim dini ve dünyevi diye  ayrılamaz. Tefsir ne kadar ilimse, Kimya da o kadar ilimdir. Tefsir alimi ne kadar ayetlerle ilgileniyorsa, fizik alemi de ayetlerle ilgilinmektedir.

İkincisinin ilgilendiği ayetlere kevni ayetler denir. Eski alimlerimiz hezar-fen (bin ilim sahibi) idiler. İbn Sina hem hikmette, hem felsefede, hem tıpta, hem matematikte, hem de tefsirde mütebahhir idi. Müzik ilimende otorite idi. İbn Rüşd hem felsefede, hem fıkıhta, hem kelamda otorite idi. İbn Hazm hem dinler tarihinde, hem fıkıh usulünde, hem hadiste hem de musiki ve rivayette otorite idi. Siz de başarabilirsiniz. Annelik farz-ı kifayedir. Başkaları yaptığı sürece farz-ı ayn olmaz. Bu da tercihinize kalmıştır. Elbet bir kadının fıtri görevi annelik ve eşliktir.
Vesselam.