Kur’an’ın Hayat Yolculuğu:”Zikir: Bir Farkındalık Çağrısı”- 25.Dersi Gerçekleşti

Kur’an’ın Hayat Yolculuğu” Zikir: Bir Farkındalık Çağrısı” konu başlıklı 25. Dersi Akabe Vakfı Konferans salonunda gerçekleşti.

25.Derste;

I- ZİKİR

 • Nüzul sürecinde geçtiği ilk ayet; Tekvir 27.

– “Vahiy ancak bir zikirdir” değil, “vahiy eşsiz bir zikirden ibarettir” demektir.Peki, neden?– Vahiy iradenizi hiçe sayan bir sultan fermanı değildir.

– Vahiy bir tehdit değildir, tekliftir

– Zaten sen de “polis/jandarma” değilsin (Ğaşiye 22)

– Sen (Allah’ın) vekili (oğlu, gölgesi vs) değilsin (En’am 66)

 

 • “Zikir” ne demektir?

–  Zikir: Hatırlama/hatırlatma; zakira: hafıza; zikrâ: anılar; müzekkerat: hayat hikayesi

– Unutma ve hatırlama ilişkisi

– Unutmamak için hatırlama – unuttuktan sonra hatırlama

– Fıtrat – el-ma’ruf – el-münker ilişkisi

– Tezekkür – tedebbür – tefakkuh – taakkul: tefekkür ilişkisi

 

 • Hatırlayalım: Hatırlama Nörobiyolojisi

– Kur’an der ki: İnsanı öğrenmek isteyen Kur’an’a değil insana baksın.

– İnsan Kur’an’ından bir sayfa: HİPOKAMPÜS

Bellek/hafıza:

  1. Kodlama ve kaydetme: veri işleme ve birleştirme
  2. Depolama: kaydetme
  3. Saklama
  4. Geri çağırma: hatırlama

Hafıza çeşitleri: 

 1. Duyusal/anlık hafıza: çok kısa ve geçici/uçucudur
 2. Kısa süreli hafıza: dakikalık hafıza
 3. Uzun süreli hafıza:

– Ne kadar çok duyu o kadar kalıcı

– Tekrar ve hafıza (papağan modeli)

– Anlamadan belleyenler – anlamadıkça belleyemeyenler

 

Şahsi Tecrübe:

– Hafızama en çabuk girip hiç çıkmayan daha önce aradığım bir soruya bulduğum cevaplar oldu.

– Organların da hafızası olduğunu valiz ve çantalarımı unutunca öğrendim.

Hafıza

Bilgi: Temiz bilgi

İlgi: Odaklanma/dikkat/yoğunlaşma

Algı: Açık ve seçici algılar

 

SONUÇ

Zikir nedir?

  • Farkındalıktır
  • Bilinçliliktir (papağan ile insan farkı)
  • Anlamlılıktır (saçmalama hatırlama değildir)

 Cahiliyye arabı atalarını zikrederdi: Mezara gidip ataları anmak (Tekasür 1-2)

II- KUR’AN’DA ZİKİR

 • Kur’an’ın/Vahyin Adı/Niteliği Olarak Zikir:(Hicr 9), Kur’an “zikr”i ad edinmekle şunu der:
  • Benim yeni bir şey söyleme iddiam yoktur
  • Yöntemim fıtrat ve insanlık hafızasında olanları hatırlatma yönemidir
  • Amacım unutkan insanoğlunda bir farkındalık uyandırmaktır
  • Benim sırtımdan hakikat despotluğu yapanlara prim vermeyin

 

 • Kur’an’a Göre “Allah’ı Zikir (Zikrullah) Nedir?
 • Ahzab 21: Bu ayet beş yüzlük boncuk çevirenlere mi hitap ediyor?
 • Günde beş bin kez Allah diyenlere mi?
 • Örnek olan Allah Rasulü hiç “sufi zikri/mantrası” çekmiş mi?
 • Arkadaşları, halifeler, ikinci, üçüncü nesil hiç bilir mi?

Cevap: Koca bir hayır

Sonuç: Kur’an’a göre ZİKRULLAH: “Allah bilinci”dir.

İşte bu nedenle: “Onlar ayakta, otururken ve yatarken ALLAH’I ZİKREDERLER” (3:191)  

 

 • Kur’an’a Göre “Zikir Ehli” Kimdir?

– Belli kelimeleri mantra edinip boncuk çeviren değildir

– İlm-i ledün isimli safsatayı bildiğini iddia eden değildir

– Şehvet odasının adını “sır odası” koyup filim çeviren değildir

– “Zikir ehli” zanna değil, delile dayalı bilgiye dayanandır (inezzanne..)

– Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayandır (ve la takfu ma..)

– Bilgisi arttıkça kibri değil sorumluluğu/tevazuu artandır (innema yahşallahe..)

 • Kibir nedir? Gerçeğe boyun eğmeyip burnu havaya dikmektir.
 • Tevazu nedir? Gerçek anlatılınca önyargıyı kırıp boyun eğmektir.

 

 • Bir Zikir/Farkındalık Olarak “Salat”
 • Allah’tan başkasına kul olmayacağım: Dört temel hareket üzerinden tevhid bilinci.
 • Salatın kötülüklerden uzaklaştırma işlevinin. (Özeleştiri)
 • Yetim-aç-muhtaca “DESTEK” yoksa, yazık olmuş bir ritüel ve ayindir o.

 

 • Zikir “Siz Beni Zikrederseniz Ben de Sizi Zikrederim” Ayetinde Tanımlanmıştır:

Şinasi 5000 kez Allah derse, Allah da beş bin kez Şinasi der mi?

Özet: Siz Allah’ı ajandanızın başına yazarsanız Allah da…

 

III. ZİKRİ ÇALIP YERİNE SAHTESİNİ KOYMAK

 • İslam Toplumundan Hafızanın Çalınışı:

– Hatırlatan Kur’an gitti, yerine seslendirilen Mushaf kondu

– Zikrullah “Allah bilinci” idi, yerini “hu çekme” aldı- Namaz “muhasebe” idi, “kıl namazı ye her haltı” anlayışına kurban oldu

– “Zikir ehli” bilginler idi, aklı kiraya veren sürüler oldu

      * Allah Rasulü hiç hu çekmemiştir ama elçilik hayatı zikirsiz geçmemiştir!

 • Kur’ani Zikrin Yerini Hint Ayininin Alması

       Kısa bir tarihçe: Kur’an’ın indiği dünya mistik radyasyona maruz kalmış bir dünya- Tüm dinler mistik batıniliğin ve ezoterizmin hakimiyeti altında- Sorgulama, eleştirme, akletme, açıklık, netlik, doğrudan kulluk yok

   Yerine: Körü körüne itaat, aklı kiraya verme, gizem, kapalılık, batınilik, şirk var

– Hıristiyan azizler don değiştirerek birer Müslüman veliye dönüşüyorlar. (Ebu Haşim es-Sufi, Rabiatu’l-Adeviye örnekleri)

– İlerleyen dönemde Hint guruları aynısı oluyor (Ebu Ali es-Sindi ve Bayezid)

– Bağdat’ın inşası ve Hint kültürü şoku: ve boncuk Bağdat’ta.

* Tespih “boncuk”, zikir de “mantra” ise, kimse Hindularla yarışamaz.!

 • Budist Ayininin Müslüman Kültürünü İstilası 

  Meditasyon: Bir tür içsel spor, öz telkin veya kontrol,

     A-) Farkındalık meditasyonları: Tefekkür, düşünce, derin düşünce (tedebbür)

 1. Yoga, rabıta vb
 2. Terapi
 3. Namaz

    B-) Farkındalıkla ilgisiz meditasyon:

    1- Transandantal meditasyon:

 • Beatles’ın White (beyaz) albümünü yazarken yaptığı.
 • Bir mantranın / kelimenin / sesin (anlamsız da olabilir) tekrarı.
 • Amaç; mevcut düşünce bariyerini aşmak ve zihni boşaltmak.

    2- Dinamik meditasyon:

 • Çılgınca delirmiş gibi ritmik hareket yaparak zincirlerinden boşalmak.
 • Rajneeshpuram tarikatı örn.

  Satipatthana meditasyonu:

 • Buda’nın incir agacı altında alıştırmaları ve bulduğu özgün teknik:
 • Satipatthana (dikkati içte tutmak), Hindu meditasyonu Rudraksa yerine sekiz aşamalı içsel yolculuk (farkındalık meditasyonu
 • Tasavvuf “seyr-i süluk” adıyla taşınan şeyin ta kendisi. Buda bu yöntemle amacı her an kendilik bilinci içinde olmak, yani zihni eğitmekti.

* Aslında zihnin eline bir şey uzatıp elindeki tehlikeli şeyi atmasını sağlamak.

 • Bu meditasyon Budist keşişlere hastı. Fakat bir keşiş bunu İngiliz işgaline karşı bir pasif direniş aracı olarak kullandı.Bu sayede meditasyon Batı’ya ve tüm dünyaya yayıldı.
 • John Kabat isimli bir doktor sayesinde ABD hastanelerine girdi Ve üniversitelerde stres, kaygı ve depresyona iyi geldiğine dair araştırma furyası ABD’de yapılan 8000 bilimsel çalışmanın sadece 47’sinin sonuçları güvenilir çıktı.
 • Yeme, uyku, kilo alma ve madde kullanımı alışkanlıklarını değiştirdiğine dair ikna edici bir veri bulunamadı. Fakat acı eşiğini yükselttiğine dair bulguları rastlandı

 

  Toplumsal Amnezi: Toplumsal hafıza kaybı.

 • “Firavun kavmini aptallaştırdı ve ona itaat ettiler” (Zuhruf 54)

 

 • Zikir Bahsinde Sonuç:
 1.  Kur’an zikirdir; Kur’an hatırlamaktır
 2. Allah’ı zikretmek; hayatı hesabı verilebilir yaşamaktır
 3. Zikir ehli periyodik ayin müdavimleri değil, doğru bilgiyi arayanlardır
 4. Müslümanların zikri çalınmış, yerine sahtesi konulmuştur
 5. Zikir katilleri, kendilerini “ehl-i zikir” olarak pazarlıyorlar
   * “BEN HEP SENİNLEYDİM, YA SEN KİMİNLEYDİN?”

 

IV- “ALLAH DİLEMESEYDİ SİZ DİLEYEMEZDİNİZ” NE DEMEK?

 • Bağlamından koparılmış bir ayet ayet değil cinayettir. Şeytanın dini kadercilerin istismar ve tahrif ettiği ayet: Tekvir 29
 • Aynı tahrifin yapıldığı bir başka pasaj: İnsan 29-30

 

Ders sonunda ise; uydurulmuş dinden örnekler, iyi haber, Anadolu irfanı, benim kahramanlarım, tavsiye kitap ve sinema filmi görseline yer verildi.

Bir sonraki ders: 26.01.2020, saat 11.00, Akabe Vakfı Konferans Salonu.

Geçmiş dersleri :
youtube adresimiz;https://www.youtube.com/user/insanadair
web sitesi; http://mustafaislamoglu.com/konu/siretul-kuran-video-ve-ders-metinleri/video-galeri-ders-notlari-ve-metinleri-mp3/ izleyebilirsiniz.

#KuranınHayatYolculuğu

 

 

Yorum Yaz