Cami yapımına evet, mahkeme yasağına hayır.

Gazetemizin mutfağı `Şer?de İttifak` manşeti atmış (24 Eylül, Cumartesi). Bununla, malum medyanın Göztepe?ye ya

 

Gazetemizin mutfağı `Şer?de İttifak` manşeti atmış (24 Eylül, Cumartesi). Bununla, malum medyanın Göztepe?ye yapılacak camiye verdiği tepkiyle, `Ermeni Konferansı`na getirilen Mahkeme yasağına verdiği tepki arasında paralellik kurmayı amaçlamış. Bunu da `Camiye karşı çıktılar`, `Ermeni?ye sahip çıktılar` diye iki ayrı spotla ifade etmiş.

Malum medyanın camiye karşı oluşu kesin. Onlar kimin sözcülüğünü yaptıklarını iyi bilirler. Fakat Ermeni Konferansı?nı yasaklayan karara karşı tavırları aynı kesinlikte değil. Malum dört gazete arasında internetten şöyle kısa bir gezinti yaptım. Cami?ye karşı aldıkları kesin tavır, mahkeme kararına karşı yok. Hatta mahkeme kararının yanında olanlar, karşıtlardan daha çok diyebilirim.

Doğrusu, onlara da bu yakışır. Çünkü Hürriyet, resmi ideolojinin yarı resmi el-Ehram?ı. O İstihbarattan `büyük` pay alan `büyük kardeş` olduğunu Editörünün köşesinden itiraf etmişti. Milliyet onun kardeşi. Sabah ve Vatan aynı malum kafanın elinde. Dolayısıyla, bu ülkeyi dünyada `muz cumhuriyeti` derekesine indiren yasak kararına karşı çıkar gibi yapmaları, zevahiri kurtarmak içindir. Onların hepsi de, `derin`leri dinlemek için kulaklarının üstüne yatarlar.

6-7 Eylül olaylarında baş kışkırtıcı olarak yer alan biri yıllar yılı devlet partisinde politika yaptı. Özel Harp komutanı Org. Sabri Yirmibeşoğlu, dini azınlıkların ev ve işyeri yağmasıyla neticelenen bu olayı `devlet operasyonu` olarak niteledi.Şimdi 6-7 Eylül olaylarını sorgulayan bir konferans yapılsa, buna bu ülkede ilk destek vermesi gereken Hakkı savunanlar olmalıdır. Hem ilkesel açıdan, hem hakkaniyet açısından, hem adalet açısından, hem kendilerinin de mağduriyeti açısından?

Yine Ermeni tehciri ve Rum mübadelesi ertesinde azınlıkların geride bıraktıkları hazine değerindeki gayr-ı menkullere kimlerin konduğuna dair bir konferans yapılsa, bunu ilk destekleyen bizler olmalıyız. Niçin? Bu malları gasp edenler, bizim haklarımızı gasp edenlerin ta kendisi de ondan.

Göztepe?ye yapılacak camiyi savunmak ne kadar doğruysa, yapılmamış bir konferans aleyhinde, bu isterse Rum, isterse Ermeni, isterse Yahudi konferansı olsun, önyargıyla varılmış bir mahkeme kararını reddetmek de o kadar doğrudur. Konferans, konferanstır. Her ne kadar resmi ideoloji, tarihi bir `dogma` gibi görüyorsa da, tarih bir ilim dalıdır. Bu ülkede Ermeni konusu başta olmak üzere hiçbir konudaki rezaletin sorumlusu Müslümanlar değildir. Aksine Müslümanlara yüzyılı aşkın bir süredir kan kusturan yabancılaşmış kesimlerdir. Jön Türkler, İttihatçılar, Kemalistler, Irkçılar vs. vs. Onların suçunu niye biz savunalım?

Bu ülkede konuşma özgürlüğüne herkes karşı olsa, Müslümanlar yine savunmalıdır. Herkesin ve her kesimin. Niye mi? Çünkü dünyada sadece onların kitabı Kur?an `Müminler sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar` düsturuna yer verir. Çünkü onlar söz medeniyetinin çocuklarıdır. Çünkü, konuştuğu için en çok zulme uğrayan, çile çeken onlardır. Çünkü konuşma yasaklarının çoğu, onlar konuşmasın diye konulmuştur.

Bu işte de saflar zannedildiği kadar net değildir. Yani, bu iş çok karışıktır, çook! Alın size, Ermeni konferansı olmasın diye yürüyen generaller. Sahi bizim Vakit?in 312 general davası ne oldu? Vakit?in yerinde olsam, bu generaller arasında Vakit?i mahkemeye veren kaç isim var, onu bir bir tesbit ederdim. Konferans mahkeme kararıyla durduruldu, fakat emekli generaller durmadı? Niye? Onları kim durduracak? Bir şey söyleyeyim de, küçük dilinizi yutun: devlet arşivlerinde bir tek Ermenice bilen uzman yokmuş. Vatanı gerçekten savunan, bu ülkeyi bu hallere düşürür mü?

Kahramanlar gibi denizleri aştılar, Kadıköy?den Beşiktaş?a kadar yeniden fethettiler boğazı? Bir de çelenk koyup saygı duruşunda bulundular. Aslında bu son durum var ya, dün bu gazeteyi mahkemeye veriş hikayesinin benzerinin aynısıdır.

Neyi merak ediyorum biliyor musunuz: Yürüyen generallerin şu üç soruya verecekleri cevabı: 1. Camiye evet mi, hayır mı? 2. Hangi gazeteleri okuyorsunuz? 3. İrtica mı, Ermeni meselesi mi öncelikli tehdit?

Benim tahmin yeteneğim zayıf. Sahi, sizce bu sorulara ne cevap verirlerdi?

Yorum Yaz