Kur’an ayı geliyor, peki ya Kur’an da geliyor mu?

Hendek’te, Sevgili Peygamber’in etrafında halelenmiş bir avuç mümin aç karnına hendek kazıyorlar.

Kayalar çıkıyor kimi hendeklerden. Sevgili Nebi, bir o hendekte, bir bu hendekte çalışmaları izliyor. Kimi zaman da balyozu eline alıp kaya kırmaya yardımcı oluyor.

Çalışmalar geceli gündüzlü sürüyor. Kabule en yakın duanın eylemle desteklenen dua olduğunu en iyi Peygamber biliyor. Yine böyle bir sahne. Simsiyah lav granitlerine inen balyoz, kimi zaman kıvılcım demetleri çıkarıyor, küçük bir şimşek gibi bazen bu demetlerin parıltısı ay ışığında çalışan müminlerin yüzlerini aydınlatıyor. Sevgili Nebi, etrafında karın doyurmaya yetecek yiyeceği dahi olmayan insanlara düz aklın almakta zorlanacağı muştular veriyor:

– Bu kıvılcım demetinin aydınlığında Yemen burçlarını görüyorum!

Bir balyoz sadmesi daha ve yine öncekinden daha güçlü bir şerare:

– Bunun aydınlığında Kisra’nın Medain saraylarını görüyorum!

Altmışına ramak kalmış Sevgili Nebi’nin elindeki balyoz üçüncü kez kıvılcımlar saçarak iniyor kayaya:

– Bu kıvılcımların ışığında Suriye tarafının aydınlandığını görüyorum!

İnsanlığın şahit olduğu en büyük iman hamlelerinden birine komutanlık yapan Kutlu Nebi’nin belinde dahi, açlıktan karnı sarkmasın diye bir kuşak bağlı olduğunu bilen müminlerin, bu muştuların gerçekleşeceğinden zerre kadar kuşkuları yok? İmanın en büyük imkân olduğunu biliyor onlar ve bu bitimsiz imkânı enerjiye çeviriyorlar. Orada bir stratejist olsaydı, hiç kuşkusuz bu müjdeleri “rasyonel” bulmazdı. Kurmay bir savaş adamı olsaydı belki tuhaf karşılardı.

Fakat Hz. Nebi’nin bu müjdeleri, çok değil bu tarihin üzerinden çeyrek yüzyıl geçmeden fazlasıyla gerçekleşiyor. Tarih hakkın üstün olduğuna ve onun üzerinde hiçbir şeyin olamayacağına bir kez daha şahitlik ediyor.

***

“Sen değil, dağlar sallansın!”

Hz. Ali’nin ordusuna seslenişiydi bu. Evet, sen değil, dağlar sallansın. Ama sen sallanma, dik dur, dimdik dur. Yıkıldınsa, şöyle bir besmele çek:

“Bismillahirrahmanirrahîm!” de; “La havle ve la kuvvete illa billah!” de; “Hasbunallahu ve ni’mel-vekil!” de; “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine’zzalimîn!” de…

Bu sonuncusunun Hz. Yunus’un virdi olduğunu unutma; bunun “Senden başka İlah yok: Sınırsız kudret ve yüceliğinle Sen her şeyin üstündesin: doğrusu ben gerçekten zalimlerden oldum!” anlamına geldiğini unutma!

Görev yerini terk ettinse, dön yerine ve insanlara bir yürek sakası gibi gönül dolusu iman, umut, özgürlük, adalet ve güven taşımaya bak. Unutma ki, senin eline muhtaç sahipsiz eller, senin sevgine muhtaç mükedder gönüller, senin bir damla suyuna muhtaç kurumaya yüz tutmuş güller var.

Önce sev, sonra ne yaparsan yap! Ama önce sev; yüreğin nükleer bir güç merkezi olduğunu aklından çıkarma. Orayı her türlü işgalden korumaya bak. İçinin bir yerlerinde hasar görmemiş, su almayan bir tarafın olsun. Hayat denizinde fırtınalar kopunca senin sığınacak limanın orasıdır. Orası, imanın ve inkârın makarrı, sevginin ve nefretin payitahtı, beden ülkesinin başkentidir.

Akleden kalbini tahkim et.

Ama nasıl?

Tabii ki Kur’an’la!

***

Kur’an ayı yaklaşıyor. Ramazan, Kur’an’ın doğum ayıdır. Bütün bir Ramazan’ı, Kur’an bu ayda doğdu diye oruçla kutlayacağız. Kur’an’ın doğum gününün tam olarak hangi gün olduğunu bilmediğimiz için, o günün içerisinde yer aldığı koca bir ayı kutlayacağız.

Ramazan, yine geliyor. Önceki yıllarda da gelmişti. Fakat Kur’an’la mı geliyor, Kur’an’sız mı?

İşte işin can alıcı noktası.

Hz. Peygamber, Hesap Günü’nde kendisine inananları Allah’a bir tek konuda şikâyet edecek. Onun hangi konu olduğunu biliyor musunuz;

“İşte (o Gün) Rasul: ‘Ey Rabbim!’ diyecek, ‘Şu benim topluluğum var ya; işte onlar bu Kur’an’ı terkedilmiş bir halde bıraktı!” (25.30)

Tutun ki bir ölümcül hastalığınıza o hastalığı tedavi eden bir tabipten bir reçete aldınız. Bardağa koyup suyunu mu içersiniz? Yoksa onu ezberleyip sabah akşam tilavet mi edersiniz? Yoksa onu altın yaldızla yazdırıp duvara mı asarsınız? Ya yoksa onu besteler en güzel nağmelerle terennüm mü edersiniz? Bunları yapar da derdinize derman olmazsa, doktoru mu suçlarsınız? Yoksa reçeteyi mi suçlarsınız?

Tutun ki, bir savaştasınız ve başkomutan bir muharebe planı hazırladı. Bu muharebe planına yukarıdaki kişinin reçeteye yaptığı muameleyi yaparsanız savaşı kazanır mısınız? Savaşı kazanamazsanız sorumluluğu o planı hazırlayan başkomutana mı yıkarsınız? Böyle yaparsanız dürüst davranmış olur musunuz?

Tutun ki delicesine sevdiğiniz birinden gurbette mektup aldınız. Bu mektubu açmadan, okumadan ne kadar zaman dayanabilirsiniz? Bir ömür? Yok, bir yıl? Yok, bir ay? Yok bir hafta? Yok yok, bir gün? O bile çok değil mi?

Sevdiğinizden aldığınız mektubu açıp okumak için bir gün bile sabredemezken Rabbinizden size gelen mesajın ağzını şunca zaman geçtiği halde hâlâ açmamışsanız, Mevla darılmaz mı? Her gün namazda onlarca kez tekrarladığınız Fatiha’nın ne dediğinden dahi habersizseniz, Kur’an kırılmaz mı? Rahmet kaynağı Rabbu’l-Âlemin’in sana “tenezzül” buyurup da nüzul ettiği mesajı, sen Ademoğlu ?tenezzül buyurup? (!) da “Rabbim bana ne diyor, ne demek istiyor?” diye merak dahi etmezsen, bireysel, toplumsal, duygusal, düşünsel, siyasal, ekonomik, hülasa hayatın tüm alanlarıyla ilgili hastalıklarına nasıl ve nereden deva bulursun? Kur’an eczanesine sahip olup da, bin bir hastalığın pençesindeki yatalak bir hastanın bitkisel hayatına mahkûm olmak, aslında neyin cezasıdır?

Kur’an ayı yaklaşıyor. Haydi bir seferberlik çağrısı yapalım kendi kendimize; ki Ramazan, gelirken Kur’an’ı da yanında getirsin!

( 30 Ekim 2000 )

Yorum Yaz