Kur’an’a Göre Esma-i Hüsna (3 Cilt Takım)

Vahyin inşa ettiği hayatın merkezinde Allah vardır. Merkezinde Allah’ın olduğu bir hayatın iki kanadı vardır: Tevhid ve Adalet.

Tevhid kanadı insan-Hâlık ilişkisini, adalet kanadı insan-mahluk ilişkisini temsil eder.

İnsan ancak bu iki kanat sağlam olursa, sonsuz saadet menziline doğru uçabilir.

Bu iki sanatla uçarsa, gerçek özgürlüğe kavuşabilir. O özgürlük, insanı ayartıcı benliğinin isteklerine boyun eğdiren değil, ayartıcı benliğin köleliğinden kurtarıp Allah’a kul kılan sahici, kalıcı ve değer üretici özgürlüktür.

Bu iki kanattan biri veya ikisi kırılırsa, o insan teki veya toplumu, yaralı bir kuş gibi çırpınmaktan, hayatı hem kendisine hem de başkalarına zindan etmekten kurtulamaz.

Allah’ı gereği gibi tanımadan ve anlamadan, Allah’a gereği gibi kulluk edemez.

Bu kesin. Kesin olan bir şey daha var: Esmâ-i Hüsna bilinmeden, Allah gereği gibi tanınmaz.

Yorum Yaz