“Sizin Şeytanınız Kim?” Konu Başlıklı 24. Ders Gerçekleşti

Kur’an’ın Hayat Yolculuğu 24. Dersi Mustafa İslamoğlu sunumuyla Akabe Vakfında  gerçekleşti.

“Sizin Şeytanınız Kim?” konu başlıklı derste;

 • Şeytanın vahiy sürecinde ilk geçtiği ayet
 • Eski Mısır, Zerdüştilik, Hinduizm, Yahudilik, Hristiyanlık , Batıni-Düalist dinler: Maniheizm, Katar, Bogomilizm, Pavlikanizm Yezidilik, Cahiliye ve Kadim inanç ve mitolojilerde şeytan algısı
 • Ayetlerde geçen Mekke- Medineli insan şeytanları / Ayetlerdeki insan şeytanları, dürtenler-dürtüler/ Ayetlerdeki güdü şeytanları ve dürtü-güdü şeytanlarının ayartısına karşı formül/ İnsan şeytanlarından örneklerle Kur’an’da şeytan anlatımı
 • Uydurulmuş dinin Kur’an’a karşı yaptığı devrim/ Bilgin, mezhep ve meşreplerin şeytanı / Hadislerin şeytanı / Şeytan korkusunu paraya çeviren dinci-ruhban şeytanlar / Şeytanı tanıma kılavuzu/ Doğru yolda oturan insan şeytanları ve Kur’an’ın kadim şeytan algısında yaptığı devrim başıkları işlendi.

Sonuç olarak;

 • Kur’an’a göre şeytan isim değil vasıftır. O vasıfları taşıyan kimse şeytan odur.
 • Şeytan denilmeye layık kişiler en çok insanlar arasından çıkar
 • Bunlar diğer insanları yoldan çıkaran dürtüler gibi çalışırlar
 • Aklın yönetmediği güdüler de şeytandır: nefret, aşk, öfke, korku, haset, kibir
 • Bunları çalıştıran yakıt ise “hayvan beynimiz” olan limbik sistemin hormonlarıdır
 • İnsan güdülerini aklın denetimi altına aldığı oranda insanlaşır
 • Şeytan taşlamanın ve “eûzü” çekmenin hakikati budur, dersin amacı özetlendi

Ders sonunda ise, uydurulmuş dinden örnekler, tavsiye kitap ve sinema filmi görseline yer verildi.

Bir sonraki ders: 12.01.2020, saat 11.00, Akabe Vakfı Konferans Salonu.

Geçmiş dersleri :
youtube adresimiz;https://www.youtube.com/user/insanadair
web sitesi; http://mustafaislamoglu.com/…/siretul-kuran-video-ve-ders-…/ izleyebilirsiniz.
#KuranınHayatYolculuğu

Yorum Yaz