Başyazı – “Kur’an’ın Devrimi Kur’an’a Karşı Devrim”

BAŞYAZI

KUR’AN’IN DEVRİMİ KUR’AN’A KARŞI DEVRİM

MUSTAFA İSLAMOĞLU

1- KÜLTÜR
Kabilecilik insanlığın tüm zamanlarındaki en büyük zehirlerden bir tanesidir ve bugün “kabilecilik” her türlü asabiyet, her türlü holiganlık ve her türlü yobazlığın adıdır. Kabilecilik; değişik zamanlarda, değişik mekânlarda, değişik coğrafyalarda, değişik isimlerle yürütülür. Din kabileciliği vardır. Irk kabileciliği vardır. Kan kabileciliği vardır. Renk kabileciliği vardır. Kültür kabileciliği vardır. Kabileciliğin olduğu yerde adalet ölür, şefkat ve merhamet zehirlenir, insanlık yara alır. Kabileciliğin olduğu yerde zulüm ve haksızlık öne çıkar. Kabileciliğin olduğu yerde adam kayırma, torpil öne çıkar. Kabileciliğin olduğu yerde alın teri ayaklar altına alınır ve rant öne çıkar. Dolayısıyla kabileciliğin zararı bütün bir toplumu zehirler.

DURUM
Kabilecilik Kültürünün Nedenleri:
– Bedevilik
– Yabancı düşmanlığı (sosyapatlık)
– Farklı olana düşmanlık
– Kapalı toplum sendromu

Kabilecilik Kültürünün Sonuçları:
1- Güce kul etme, güce kul olma
2- Üstünlük ve övünme
3- İbadeti çıkara alet etme
4- Kabir ziyareti
5- Zorbalık (kabile faşizmi)
6- Kin ve intikam (vahşi, empatisiz)

7- Muhafazakârlık: Atalar dini
8- Kabalık ve magandalık
9- Yağma, pusu, linç ve düello kültürü

KUR’AN’IN DEVRİMİ

 • İnsanın köken birliği : NİSA 1
 • Değer-ilke birliği: HUCURAT 10
 • Değerler dini, İbrahim’in Muvahhit milleti: ENÂM 161
 • Din milliyetçiliğine set : 2/62, 5/69
 • Kurtulmuşluk kuruntusuna ret: NİSA 123
 • Cennet garantili değil, eleştiri garantili din; İhdines Sırât el müstakim : FATİHA 6
 • Üstünlüğün tek ölçüsü takva: HUCURAT 13
 • Liyakat ölçüsü: NİSA 58
 • Kısas: Ceza suçtan ağır olamaz. (Bakara 194)
 • Kabilecilikte pişman etmek, katliam, soykırım
 • Övgü problemi: FATİHA 1
 • Tekasür laneti: TEKASÜR 1-2
 • Beni Cezime katliamı ve Elçi

  Allah Size Emaneti Ehline Vermenizi Emreder: ” ‘Sakife’ ve ‘İmamlar’ Kureyş’tendir.”

  Lider kimden olsun tartışması

 • Cemel 10.000
 • Sıffin 70.000
 • Harre Olayı ve Yezid’in yaptıkları
 • Kerbela, 72 şehit
 • Vicdan yırtılması ve iman şizofrenisi
 • Şura 51: ‘’men kane li beşerin en yükellumuhullah’’ (Allah’ın bir beşerle öyle karşılıklı senli benli konuşması mümkün değil)
 • Emevi Arapçılığı: Arapça Allah’ın dili, Arapça cennetin dili
 • “Şialaşmayın, tefrikaya düşmeyin”
 • Şiilik kabileciliği, beni Haşim soyu
 • Karşı kabilecilik: Sünnilik kabileciliği
 • Galip gelen haklıdır/galebe kuralı
 • Mezhep faşizminin kurbanları

 MEVCUT DURUM

MODERN KABİLECİLİK BİÇİMLERİ

1- Irkçılık

2- Mezhepçilik

3- Dincilik

4- Ulusçuluk

5- İdeolojik bağnazlık

 *Bu konu detayını; Siretü’l Kur’an 3. Ders videomuzdan izleyebilirsiniz; 

 

2-AHLAK

Ahlak, din binasının kaçıncı katıdır? – Kur’an’ın cevabı: temel kat.

Uydurulmuş dinin cevabı: – Akide ve ibadetten sonra.

Ahlak; varoluş anlam ve amacıyla uyumlu davranıştır.

 • Vahyin Amacı: Akla yardımcı olmak.
 • Dinin amacı: İnsana yardımcı olmak.
 • İbadetin amacı: Ahlaka yardımcı olmak.

KUR’AN’IN DEVRİMİ

 • Alak 1-5: Bilgi ahlakı
 • Müzzemmil: Vahye karşı sorumluluk ahlakı
 • Müddessir: Elçilik ahlakı
 • Fatiha: Kulluk ahlakı
 • Kalem 4: Hılk/Hulk/Halk ( Ahlaklı ve ahlaksızın tanımları)
 • Kibirlenme! Azma! (Alak 96:6-7)
 • İnanç özgürlüğünü yok etme! (Alak 96:9)
 • Yaptığın iyiliği başa kakma! (Müddessir sûresi 74:6)
 • Yetimi ezme! (Duha 93:9)
 • Dilenciyi azarlama! (Duha 93:10)
 • Özgürleştir! Açı doyur! Yoksulu gözet! Düşmüşü kaldır! (Beled 90:13-16)
 • Verdiğini kalbin ürpererek ver! (Mü’minûn 23:60)
 • Boş şeylerden yüz çevir, bomboş olma, boş konuşma! (Mü’minûn 23:3)
 • Söz verdiğinde yerine getir! (Mü’minûn 23:8)
 • Pinti olma, paylaş! (Me’âric 70:24-25)
 • Emanete riayet et! (Me’âric 70:24-25)

 KUR’AN’A KARŞI DEVRİM

EMEVİ KARŞI DEVRİMİ

 • Muaviye : Halkın malı yerine Allah’ın malı. Bizi başınıza Allah getirdi.
 • Yezid: Biz Allah’ın kaderiyiz. Hüseyin’i Allah öldürdü.
 • Haccac Ma’bed’e: Allah’ın sana yaptığına ne diyorsun?
 • Melik Gaylan’a: Devleti bize Allah’ın vermesine ne diyorsun?

 ABBASİ KARŞI DEVRİMİ

Kur’an Ahlakı İle Savaşan Hadisler:

 • 99 kelimeyi ezberle, gir cennete!
 • Kocanı razı et, gir cennete!
 • 40 hadis ezberle, gir cennete!
 • 3 kez tevbe edenin her günahı affedilir.
 • Bir köre 40 adım yardım edenin her günahı affedilir.
 • Kişi ana babasının kabrinde Yasin okursa tüm günahları sıfırlanır.
 • Çocuğuna “Muhammed” ismi koyan cennetliktir.
 • Kur’an’ı ezberle gir cennete, yanında 70 kişi bonus!
 • Kertenkele öldür, 100 sevap kap!
 • Peygamberi rüyada gören cehenneme girmez.
 • Unutulmuş sünneti ihyaya 100 şehit sevabı.

 

Cahiliye İnancına Karşı Kur’an’î Devrim

Hadis taşları ile taşlanan ayetler:

 • Her kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür; her kim de zerre miktarı şer işlerse onu görür.(Zilzâl 99:7-8)
 • Her insan yapıp ettiklerinin rehinesidir. (Müddesir 74:38)
 • Herkesin iyilikleri kendi lehine, kötülükleri kendi aleyhinedir. (Bakara 2:286)

 ŞEHİTLİK ÇARPITMASI VE İSTİSMARI

 • Gurbette ölen şehittir.
 • Ateşli hastalıktan ölen şehittir.
 • Doğururken ölen şehittir.
 • Üstüne duvar yıkılan şehittir.
 • İshalden ölen şehittir.
 • Deniz tutmasıyla kusan 100 şehit sevabı alır.
 • Kıl namazı o günü sıfırla!
 • Git cumaya o haftayı sıfırla!
 • Tut ramazanı, o yılı sıfırla!
 • Çık Arafat’a, bir ömrü sıfırla!
 • Onu beceremezsen, Kadir Gecesi ve Şefaat yedekte!

*Bu konu detayını; Siretü’l Kur’an 4. Ders videomuzdan izleyebilirsiniz; 

 

3-EKONOMİ

“Ekonomi neden önemlidir?”

Ekonomi aslında insanlık tarihinin bir açıklamasıdır fakat tek açıklaması değildir. Tüm tarih bir yol hikâyesidir. Ticaret cahiliye şirk ehli ekonomisinin bir numaralı enstrümanıdır. Mekkeliler tacirdir.

 Kur’an’dan Cahiliye Ekonomisine Dair:

KUREYŞ VE TEBBET: İki sure; bir tip

 • Menfaat toplumu: Kureyş 3
 • Aç gözlü toplum ve açlık korkusu: Kureyş 4
 • Mülk kabilenin, kabile şeyhindir, Ebu Leheb cins isimdir: Tebbet
 • Değer değil fiyat: «El Emin» dediğini satar
 • Soyunu satar: Ebu Leheb örneği
 • Şark kurnazı: Mutaffifin/şakülü kayık

 CAHİLİYE EKONOMİSİNİN MOTİVASYONU

 • Servet güçtür, güç devlettir, devlet hakkın ölçüsüdür.
 • Hilful Fudul’u ortaya çıkaran soygun düzeni Serveti devlet/güç edinen ‘’kütle’’ (Haşr 7)

 DİNCİ ŞİRK ZİHNİYETİ: HER ŞEY SATILIK

 • Müşrik zihniyet Kabe’sini satar: Beytullah/Beytüllat
 • Put galerisi: Ne olursan ol; putunu da al gel.
 • Müşrik karışık sever: İbrahim, İsmail, İsa yanında Lât, Menât, Uzzâ
 • Din pazarlığa tabidir: Bir gün biz senin dinine, bir gün sen bizim dinimize…
 • Hacc: Günahsız elbise

 KUR’AN’IN YAPTIĞI DEVRİM – SERVET ALGISINDA DEVRİM

 • Mülk Allah’ındır. (20’den fazla) Mülk emanettir.
 • Gani Allah’tır. Muhtaç olan sizsiniz. (Fatır 15)
 • Paylaşmayanın namazı başına çalınsın. ( Maun 4)
 • Salatı ikame-zekatı ita

ALLAH’A İMAN: ALLAH’A GÜVEN

 • Sadaka: Sadakat
 • Zekat: Tezkiye
 • İnfak: Nifakın panzehiri
 • Karz-ı Hasen/Güzel borç
 • Dört etaplı zor yokuş (Akabe)

 İNFAKA ÇAĞRI

 • İnfak dar geçitle sınanmaktır.
 • İnfak imanın turnusol kağıdıdır.
 • Sahip olanlar infak ederler.
 • Mal sahibi olanlar-malı kendine sahip olanlar
 • Mal iyi bir köle; kötü bir efendidir. Köle efendisini veremez.
 • Kişi güvendiğine güvendiği kadar kredi açar.
 • Allah’a ne kadar güveniyorsanız o kadar kredi açarsınız.

 AKLA VE BİLGİYE YATIRIM ÇAĞRISI

 • Alak 1-5: Talim/öğrenme, kalem ve yazı
 • Kalem 1: Kaleme ve yazdıklarına!
 • Bakara 182: Yazın, yazsın, yazdırsın…

Kültürel devrim: Sözlü kültürden yazılı kültüre

KUR’AN’IN EKONOMİ İLKELERİ

 • Haşr 7: Serveti devlete dönüştürmeyin/parayla iktidar olmayın!
 • Şura: Ortak aklın iktidarına razı olun!
 • Kafirun/din iman pazarlayanlar suresi

 KUR’AN’LA İNŞA OLANLAR

Hayber ganimetleri:

 • Düşen düşmanına yardım
 • Düşmanının insan olduğunu unutma.
 • Ölüm döşeğindeki Nebi’nin son kuruşları
 • Aldığı maaşı ölmeden önce hazineye iade eden lider
 • Elbisenin hesabı sorulan/elbisenin hesabını veren lider ‘’Eyvah! Keşke aramızda dağlar olsaydı.’’
 • Kasidiye ganimetleri: Ykl: 900 milyon dinar, Asker başı 12.000 dn
 • Ali : Akil’e ders ve miras bırakmayan halife

 FETİH ALGISINDA DEVRİM: FETİH SURESİ

 • Savaşı değil barışı yaymak
 • Toprak değil, gönül almak
 • Servet değil, insan biriktirmek

 KUR’AN’A KARŞI DEVRİM EMEVİ KARŞI DEVRİMİ

 • Halife: ‘’cennetin anahtarları elimde olsaydı…’’
 • Muaviye: Allah’ın malı/ Ebu Zer: Halkın malı,
 • Ebu Zer: Ey Muaviye! Bu saray sana haramdır.

 FETİH ALGISINDA KARŞI DEVRİM

 • Emevi zihniyeti: Cizye gelirleri azalıyor, ihtidalara geçit vermeyin.
 • Ö. B. Abdulaziz: Allah elçisini vergi tahsildarı olarak göndermedi
 • Kuteybe bin Müslim’in katliam ve yağmaları
 • Vasıt mescidinde yakılan insanlar

 ABBASİ KARŞI DEVRİMİ

Hile-i Şeriye Fıkhı:

 • Kitabına uydurmak
 • Ebu Yusuf ve Harun Reşid örneği
 • Zaruret fıkhı ve mobil sınırlar sorunu
 • İktidarın mollaları-mollaların iktidarı
 • Şatafat, cezbe, manevi sarhoşluk: Şirk ehline yardım kılavuzu

*Bu konu detayını; Siretü’l Kur’an 5. Ders videomuzdan izleyebilirsiniz;

 

 

Kur’ani Hayat Dergisi: http://kuranihayat.com/ 

Eylül – Ekim 2019 67.Sayı

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz