Filler ve Ebabiller

Fil ordusunun komutanı Ebrehe, dindar Hristiyan görüntüsü ardına gizlenmiş bir istismarcıydı. San’a’da inşa ettirdiği Kulleys Kilisesi, görünüşte dindarlığının ürünüydü.

Yine Kâbe’ye saldırmasının görünürdeki sebebi de, bu kilisenin bir gece fail-i meçhul bir biçimde pisletilmiş olmasıydı. Yani herkese, Fil ordusu seferinin amacının, “din gayreti” ve “meşru müdafaa” olduğu intibaını veriyordu.

Bush’un partisinin amblemi nedir biliyor musunuz? Fil. Tesadüf mü? Hayır, tevafuk.

“Fil Suresi”nin haber verdiği “Fil ordusu”nun feci akıbeti arasındaki tevafuk bununla mı sınırlı?

Hayır, değil. Arz edeyim efendim:

Fil ordusunun komutanı Ebrehe, dindar Hristiyan görüntüsü ardına gizlenmiş bir istismarcıydı. San’a’da inşa ettirdiği Kulleys Kilisesi, görünüşte dindarlığının ürünüydü. Yine Kâbe’ye saldırmasının görünürdeki sebebi de, bu kilisenin bir gece fail-i meçhul bir biçimde pisletilmiş olmasıydı. Yani herkese, Fil ordusu seferinin amacının, “din gayreti” ve “meşru müdafaa” olduğu intibaını veriyordu.

Ama aslında bu, 11 Eylül meşum olaylarına benziyordu. Bir bahaneydi. 11 Eylül olayları gibi, Kulleys Kilisesi’nin pisletilmesi de hayli şaibeliydi. İşin içinde iş olma ihtimali daha fazlaydı.

Fil Süresi, “(Rabbin) Onların sinsi planlarını bozmadı mı?” diyor.

60 bin kişilik bir orduyla, ayan açık Kâbe üzerine yürümek “sinsi bir plan” değil. Âyette geçen “keyd”, “açıklanan sahte amacın arkasında yatan başka niyet ve amaçlar” anlamına gelir. Demek ki, el âleme sunulan gerekçenin ardında, bambaşka sinsi planlar var.

İşte “Rabbin bozduğu sinsi plan” bu. Ayette “bozmanın” karşılığı olan kelime “tadlil”. Bunun anlamı da, “bir şeyi hedefinden saptırmak”tır ki, “keyd”in, yani “sinsi planın” boşa çıkarılması anlamını taşır.

Neydi Ebrehe’nin gerçek amacı? Tarihi tüm veriler bizi tek bir gerekçeye götürüyor: Güç ve servet tutkusu. Ünlü “Baharat yolu” üzerinde ana ticarî merkezlerden biri olan ve Pasifik Okyanusu’yla Akdeniz arasındaki ticaret pastasından, Kâbe sayesinde en büyük payı kapan Mekke’nin elinden bu imkanı almak. Böylelikle Habeşistan’ın sömürgesi haline gelen Yemen üzerindeki işgali finanse edip, pekiştirmek…

Benzerliğe bakın benzerliğe! “Modern Ebrehe” Bush da, Irak’a saldırırken “sinsi plan” kurmadı mı? Gösterilen gerekçe “Saddam”, “İslami terör (!?)”, “El-Kaide” vs. olmasına rağmen, işin esası güç ve servet tutkusu değil mi? O da tıpkı Ebrehe gibi “pastanın tamamının kendisine ait olması” uğruna, yeryüzünü teröre boğarak, masum insanların kanını dökmüyor mu?

Biliyor musunuz, Ebrehe sahip olduğu yere büyük bir hile ve desise ile geldi. Ondan önceki liderin adı Eryat idi. Ebrehe de onun emrinde bir bürokrattı. Yaptığı sinsice planlarla Eryat’tan kurtuldu (onu öldürttü) ve iktidarı entrikayla ele geçirdi.

Bu kadar da tesadüf olur mu? Bush da, seçimde kendisinden hayli fazla oy alan rakibine rağmen, yandaşlarının entrikaları sonucu seçimden galip çıkarak değil, “Anayasa Mahkemesi”nin üyelerinin seçiminden galip çıkarak iktidarı gasp etti. Global 28 Şubat sürecinde ABD Anayasa Mahkemesi’nin ettiğinin aynısını, ne gariptir ki, yerli 28 Şubat sürecinde de bizdeki muadili etmişti. Bu da mı tesadüf?

Ebrehe, zulmüne ve saldırganlığına “fil” gibi masum hayvanları ortak etmişti. “Modern Ebrehe” Bush da, “Yunus balığı, köpekler, foklar, denizaslanları” gibi hayvanları zulmüne ve saldırganlığına ortak ediyor.

Ebrehe, Taif üzerinden Mekke’ye yürümüştü. Taifliler buna direnmek istemişler, fakat reisleri korku belasına Ebrehe’ye kılavuzluk etmiş ve ona Mekke’ye giden en kestirme yolu göstermişti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Halk bu ihaneti hiç unutmadı. Kâbe’yi tavaf eden halk, yolunu Taif’e düşürerek, yıllar yılı bu hainin mezarını taşa tuttu.

Şimdi iki şeyi merak ediyorum: Bizden de, Modern Ebrehe’ye rehberlik edecek kadar ihanet eden birileri çıkar mı? Çıkarsa, onların kabrinin başına ne gelir?

İkincisi de; Modern Ebrehe’nin sonunu getirecek Ebabiller, ne suretinde, ne zaman ve nerede tecelli edecek?

Yorum Yaz