Yahudileşme Temayülü

Bugün, kendi nefislerimizde olan “Yahudileşme temayülü” sonucunda ümmet olarak geldiğimiz vahim nokta ortada.

Ümmetin kıyameti, Yahudileşme sonucunda koptu. Ümmet coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelen âh u eninler bunun acı habercisi.

Her kıyamete bir “ba´sü ba´del-mevt” gerek. Eğer nefislerimizde olan “Yahudileşme temayülü”nü frenler, onu “Müslümanlaşma temayülü”ne dönüştürebilirsek, o zaman çölde âvâre kasnakçasına dönüp duran İsrailoğulları gibi sıkıştığımız şu zaman çölünden “huruç”a kâdir olup, “arz-ı mev´ud´a” değil ama Kur´an´da vadedilen “nasr-ı mev´ud”a ulaşabiliriz.

Online Sipariş İçin: http://www.kitapburada.com/yahudilesme-temayulu-p369048.html

Yorum Yaz